Tipovi konstitucije

tip konstitucije
Ako odredite svoju konstituciju ili konstituciju osobe kojoj želite da pomognete, već dobijate smernicu na šta bi u početku trebalo obratiti pažnju. Npr., ako je osoba izraženo jin ili pretežno jin tipa, uz pomoć tabele ” Ishrana Tokom Trudnoće i Rastenja” možete videti kakva je pretežno bila ishrana majke i ishrana tokom razvoja tj. formiranja, pa samim tim i koji organi bi mogli biti ugroženi.
Evo nekoliko pokazatelja za procenu kostitucije tela:

  • Skelet.  Konstitucija se pretežno izražava u strukturi skeleta, a zdravstveno stanje u mišićima, koži i ostalim perifernim oblastima tela. Čvršće i krupnije kosti pokazuju više jang i snažniju konstituciju, a tanje i slabije kosti ukazuju na jin i slabiju. Prvi tip ličnosti sklon je većoj aktivnosti na fizičkom i društvenom planu, dok je drugi tip skloniji većoj aktivnosti na mentalnom i umetničkom planu.
  • Stanje mišića i kože.  Mekši mišići ukazuju na više jin konstituciju, na osobu koja se više hrani tečnostima, povrćem  i voćem, dok zategnutiji mišići ukazuju na više jang konstituciju osobe koja se više hrani žitaricama, mahunarkama i namirnicama životinjskog porekla, s većim sadržajem minerala. Međutim, za razliku od skeleta, stanje mišića i kože se može lakše menjati načinom ishrane i fizičkim vežbama zato što se mišići i koža više sastoje od od belančevina i masnoća, dok se skelet pretežno sastoji od minerala. Zato oni pokazuju istovremeno i sadašnje fizičko i mentalno stanje.
  • Odnos veličine glave i tela.  Ako je glava manja, to pokazuje da je fizička i mentalna konstitucija slabija od prosečne, usled kvalitete hrane koju je majka uzimala za vreme trudnoće. Obrnuto, ako je glava više nego prosečno izdužena, to ukazuje na fizičku i mentalnu konstituciju mnogo jaču od prosečne i na osobu sa sklonošću ka mentalnoj i društvenoj aktivnosti koja je mnogo veća od prosečne.
  • Visina.  Viši ljudi imaju više jin konstituciju, a niži jang. Kod prvih je izraženija tendencija ka razvijanju mentalnih sposobnosti i oni su češće podložni poremećajima disajnog aparata i nervnog sistema. Drugi češće pokazuju tendenciju da se aktivnije angažuju na fizičkom i društvenom planu, a podložniji su probavnim i cirkulatornim poremećajima.
  • Ugao ramena.  Osobe sa spuštenim ramenima imaju više ženski karakter s estetskim i umetničkim sklonostima dok one sa četvrtastim ramenima polazuju više muški karakter i veću sklonost ka fizičkim i društvenim aktivnostima i intelektualnom mišljenju. Ako su ramena zaobljena, s ravnomerno razvijenim mišićima, to ukazuje na uravnotežen karakter koji je podjednako sklon mentalnim i fizičkim aktivnostima, a takođe pokazuje estetske i intelektualne tendencije. Ako su ramena nejednaka- ako je jedna strana viša od druge- to pokazuje na to da su organi na strani sa uzdignutim ramenom slabiji od organa na strani s nižim ramenom, što posebno važi za pluća i debelo crevo.
  • Šake i stopala.  Veće i punije šake i stopala su posledica više jang ishrane majke za vreme trudnoće, što je dovrlo do jake unutrašnje konstitucije, kombinovane s više jin ishranom u periodu rastenja, koja je imala za posledicu perifernu ekspanziju. Za ovaj tip ličnosti karakteristična je tendencija ka snažnoj unutrašnjoj fizičkoj i mentalnoj kondiciji, s istovremenom fleksibilnošću, koja se ispoljava u društvenoj i intelektualnij aktivnosti i izraženim umetničkim sklonostima. S druge strane, osobe s manjim šakama i stopalima, pokazuju fizičku snagu, ali manje mentalne aktivnosti. Dugi, osetljivi prsti na rukama i nogama govore o sklonosti na emocionalnom, umetničkom i estetskom planu, dok kraći i deblji prsti ukazuju na prirodu pretežno fizički aktivnu, s jačom otpornošću prema uticajima sredine, a manjom aktivnošću na mentalnom i duhovnom planu.

Post Comment