Jezik

Jezik takođe ukazuje na fizičku i mentalnu konstituciju i na trenutnu kondiciju (stanje zdravlja).

A. Oblik jezika razlikuje se od osobe do osobe:

 • Širok jezik zaobljenog vrha ukazuje na to da je majka te osobe za vreme trudnoće jela biljnu hranu. Takva je osoba po svojim fizičkim i psihološkim osobinama obično harmonična, blaga i s razumevanjem za druge ljude.
 • Uzani jezik oštrog, šiljatog vrha ukazuje da je majka te osobe tokom trudnoće unosila u velikim količinama hranu životinjskog porekla. Osoba s takvim jezikom obično je kruta i napeta, a mentalno agresivna, ofanzivna i skučenih vidika. Đavo se na slikama prikazuje sa tim tipom jezika.
 • Jezik sa razdeljenim vrhom ukazuje na čestu konzumaciju presnih životinjskih i biljnih namirnica u periodu embrionalnog razvoja, a označava osobu koja je sklona neodlučnosti i promenljivosti.
 • Pljosnati jezik je posledica unošenja žitarica u zrnu i povrća tokom embrionalnog razvoja i u ranom detinjstvu i pokazuje osobu koja teži harmoniji s okolinom.
 • Debeo jezik je posledica prekomernog unošenja životinjskih namirnica, proteina i masnoća u toku embrionalnog razvoja i u detinjstvu, a ukazuje na pretežno aktivan, ofanzivan i agresivan karakter.

B. Jezik predstavlja čitav probavni trakt, a svaki deo jezika odgovara određenoj oblasti tog trakta.

 •  Vrh jezika odgovara čmaru i nishodnom delu debelog creva.
 •  Periferna oblast (ivice jezika) odgovara debelom crevu.
 •  Srednja oblast odgovara tankom crevu.
 •   Rub zadnjeg dela jezika odgovara dvanaestopalačnom crevu, jetri, žučnoj kesi i pankreasu.
 •  Zadnja oblast (krov jezika) odgovara jednjaku.
 •  Donja površina odražava stanje cirkulacije krvi i limfe u svakoj odgovarajućoj oblasti.

C. Boja gornje površine jezika. Kod prethodno navedenih oblasti promena boje znači nenormalno stanje u odgovarajućem predelu tela.

Boja Stanje
Tamnocrvena Zapaljenje, čir ili rak.
Bela Stagnacija krvotoka; nagomilavanje masnoće i sluzi;malokrvnost ili nedostatak hemoglobina.
Žuta boja i obloženost
Zapaljenje i prekomerno lučenje usled izlučivanja žuči iz jetre i žučne kese.
Nagomilavanje masnoće, pretežno od živinckog mesa, jaja i mlečnih proizvoda.
Bele pege
Eliminisanje mlečnih proizvoda ili masnoće i ulja životinjskog porekla.
Opšti zamor probavnih funkcija.
Plava, purpurna
Prekomerno unošenje jin namirnica, uključujući voće, sokove, bezalkoholne
napitke, hemijske supstance, lekove i droge, kao i šećer.

 D. Boja donje površine jezika

Boja Stanje
Intenzivno crvena
Zapaljenje, suviše tečnost ili hemoglobina
u krvotoku usled prekomernog
unošenja tečnosti, voća, sokova i šećera.
Izrazito plava i zelena
Poremećaji u krvnim sudovima usled prekomernog unošenja tečnosti,
voća, sokova i šećera.
Izrazito žuta
Zapaljenje ili stagnacija masnoće i sluzi usled prekomernog lučenja žuči
 ili unošenja mlečnih proizvoda, živinskog mesa i jaja.
Izrazito purpurna
Poremećaji u cirkulaciji krvi i limfe usled prekomernog unošenja šećera,
voća, sokova, hemijskih supstanci, lekova i droga.
E. Bubuljice na jeziku takođe su uzrokovane izbacivanjem viška proteina i masnoća životinjskog i biljnog porekla, kao i šećera. Te bubuljice često nastaju kao posledica kombinovanja ribe i voća, mesa i biljnog ulja, brašna i mlečnih proizvoda, jaja i citrusnih sokova.
F. Druga stanja jezika. Neravne ivice prednje polovine jezika (kao otisci zuba) su znak preobilnih obroka i neapsorbovane hrane. Pukotine po gornjoj strani jezika su znak dugotrajnog poremećaja debelog creva i naslaga unutar njega. Drhtanje isplaženog jezika znak je duboko ukorenjenog straha ili zabrinutosti.

Post Comment