Kosmički poredak

Kosmički poredak je ono što je vrhovna istina, što predstavlja večnost i beskraj (tu istinu je Isus nazvao “ključevi Carstva nebeskog ” ). To je izvor sreće i mudrosti za one koji ga razumeju i obrnuto: izvor nesreće i zabune za one koji nisu uspeli da razumeju. I naravno, da to znanje primene u svakodnevnom životu, jer suvo znanje je beskorisno. Razumevanje, za nas sa Zapada će biti prilično teško zato što smo nakaradno i gotovo isključivo u duhu materijalnog vaspitavani.
Dakle, Univerzum i sav njegov sadržaj, je proizvod, i pod isključivim uticajem i kontrolom dve suprotne sile, Jina i Janga. One kontrolišu i utiču i jedna na drugu. Zakoni kosmičkog poretka su ujedno i osnova svih velikih religija i celokupne filosofije. Celokupne zakone možemo svrstati u sedam tačaka ili delova:

1.  Zakon inverzije : ” Sve što počinje i završava se.”

“U ovom relativnom svetu ne postoji ni jedna stvar koja ima početak, a koja nema kraj. Mnoge osobe postaju pesimisti kad shvate ovaj Zakon. Ali baš zahvaljujući ovom Zakonu pojedine osobe, čak i pored svojih velikih patnji i teškoća, postaju apsolutni optimisti i zauvek srećne osobe….
Sentimentalne osobe i simplicisti ne razumeju pravo značenje ovog Zakona i moraju da provedu život u beznađu i otuđenju.
Osobe koje ne mogu da vide istinu ( ovaj tako očigledan Zakon ) imaju poverenje u formalni zakon i veruju da je početak uvek početak, i da je kraj potpuno nezavisan od početka; ali, nema nijednog početka bez kraja u ovom relativnom svetu i njih dvoje su uvek antagonisti. Velika sreća se završava uvek tragedijom. Neznanje i siromaštvo dovode do velikog znanja i velikog bogatstva….
Kad jednom shvatite ovaj Zakon inverzije ništa više ne bi trebalo da vas plaši. Nemojte da brinete zbog velikih teškoća koje vas muče i zbog neprijatelja koji vas napadaju, jer sve što poćinje mora da se završi. Ako ne možete da ih pobedite, preostaje vam da čekate, jer će svi oni, pre ili kasnije, morati da nestanu. Najvažnoje je vaše zdravlje. Ne treba vam oružje! Posedujete najveću i najmoćniju silu: apsolutnu pravdu, kosmički poredak!

2.  Zakon okretanja: ” Svako lice ima naličje.”

Lice i naličje su suprotni jedno drugom, ne postoje jedno bez drugog i komplementarni su ( nadopunjavaju se ). Bez lica nema naličja.
Moderna nauka i kantovska logika vide samo lice ili samo naličje i zanemaruju drugu stranu. Industrija traga za prednostima i ne zna da najveću prednost uvek prati najveći nedostatak. Simptomska medicina napada simptome i zanemaruje naličje, uzrok bolesti, značaj i važnost bolesti, veliki zakon prirodne selekcije. To je pomalo kao kad bismo strljali neku osobu osumnjičenu za kriminal, a ostavili na slobodi pravog krivca i da, pri tome, nikad ne pomislimo na to da smo osudili hrabru i poštenu osobu.
Naličje, vaša suprotnost, najveći je dobrotvor lica, zato što lice ne može da postoji bez naličja. Bolest je naličje zdravlja i ne bi trebalo da je uništimo niti možemo da je uništimo po svaku cenu.
Naličje izražava značaj lica!

3.  Zakon neidentiteta: “Ništa na ovom svetu nije identično nečem drugom.”

Ne postoji ni jedna stvar na ovom svetu koje bi u vremenu i prostoru bila apsolutno identična nekoj drugoj stvari, zato što je svaka stvar dostojna poštovanja, individualna je i jedinstvena. Potpuno je nepotrebno i štetno težiti donošenju zakona koji bi sve regulisali. Svi zakoni su izloženi opasnosti da budu pogrešni dokle god su zasnovani na induktivnij i formalnoj logici.

4.  Zakon vage: “Što je veće i šire lice, to je veće i šire naličje.”

U suštini, najbrutalniji čovek je i najsentimentalniji, najslabiji i najveći simplicista. Spolja najlepše je iznutra najružnije. Međutim, ako posedujete Princip Jedinstva možete da transformišete ružnoću u lepotu, teškoću u lakoću, veličinu u malenkost ii obrnuto.

 

5.  Zakon promene: “Promena je samo menjanje međusobnog količinskog udela dva antagonistička i komplementarna faktora: Jina i Janga. Stabilnost predstavlja njihovu ravnotežu.” 

6.  Zakon polarizacije: “Večni, apsolutni beskraj polarizuje se na Jin i Jang.”

7.  Večni, apsolutni beskraj je pokretač svega što se menja, odnosno, pokretač neprekidne transformacije Jina u Jang i Janga u Jin.”

Prvih šest zakona važe u relativnom svetu, dok Sedmi predstavlja Zakon celokupnog kosmosa, računajući tu i relativni svet kiji je samo geometrijska tačka večnog, apsolutnog beskraja.
Ovaj poredak je nepromenljiv. Bilo koja naučna, filosofska, ideološka i sociološka konstrukcija koja nije formirana u skladu sa ovim kosmičkim poretkom, ili univerzalnom logikom, pre ili kasnije propada i završava u tragičnom i potpunom haosu.”
Georges Ohsava

Post Comment