Najviša znanja III

Evo i trećeg dela teksta koji sam nazvao “Najviša znanja” iz razloga što je to osnova makrobiotike, a nikada u mom životu se nisam sreo sa važnijim i većim znanjem značajnim za čoveka. Ko ovo čita, razume i primenjuje, postaje bukvalno gospodar svoje sreće i zdravlja!
      Ovi izvodi (citati) iz “Tradicionalne kineske medicine” vas upućuju u najveće tajne dijagnostike, ponašanju u skladu sa prirodom i načinima lečenja. Ovde nema preskakanja tj., pošto je ovo treći deo, treba prvo pročitati prvi i drugi deo (pod kategorijom “Dijagnostika”).
      Svi tekstovi predstavljaju razgovore Žutog Cara i najvećih umova iz oblasti medicine koji su nazvani “Ujak Či”. U kineskoj terminologiji ujak je zajedničko ime za strica, ujaka, prijatelja ili velikog učitelja!

1.2.1. Originalni  član

 
      “Car pita: “Šta su 8 nebeskih vetrova i 5 vetrova kanala?”
      Ujak Či odgovara: “Đavoli 8 vetrova provaljuju kroz kanale da dopru do 5 zang-organa (čitaj cang) i izazovu bolest. Ono što je poznato kao “sezonska ograda” (zaštita) su prolećne ograde u kasno leto; kasno-letnja ograda u zimu; zimska u leto; letnja u jesen; jesenja u proleće. (1)
      Đavolji istočni vetar pojavljuje se u proleće i napada jetru kroz tačke (akupunkturne) na glavi. Đavolji južni vetar pojavljuje se u leto i napada srce kroz tačke grudi na stranama rebara. Đavolji zapadni vetar javlja se u jesen i napada pluća kroz tačke na ramenima i leđima. Đavolji severni vetar dolazi u zimu i napada bubrege kroz tačke na krstima i kukovima. Centralni đavo pripada tlu i napada slezinu kroz tačke na kičmi. Ovo nam govori, prolećni đavo napada glavu, letnji srce, jesenji ramena a zimski kukove i udove.
      Dakle, curenje nosa, zapušenost i krvarenje nosa često se pojavljuju u proleće. Bolesti grudi i strana rebara često se javljaju u leto. Jak proliv (dijareja) i hladan stomak u kasno leto. Malarija vetra u jesen. Ukočeni i hladni udovi obično se jave zimi.
      Ako pacijent praktikuje odgovarajuću masažu i vežbe, neće imati ni jedan od ovih problema. Koren jakog i zdravog tela je esencija bubrega. Tako da čovek koji nakupi dovoljno esencije bubrega zimi, neće imati upalne bolesti u proleće. Kako god, čovek koji se ne znoji leti, dobiće malariju u jesen. Ovo je osnovni princip dijagnostike.”

      Objašnjenje:

      (1) Đavoli predstavljaju negativnu energiju neba u obliku 8 sunčevih razdoblja, a  zemlja ima 5 pravaca. Ovde se vodi rasprava o đavolima vetra, a potpuno ravnopravno prete opasnosti i od đavola vlage, hladnoće i vrućine o čemu će biti reči u narednim tekstovima.
           Zang organi su osnovni jang organi a to su: jetra, srce, pluća, bubrezi i slezina.
            “Sezonska ograda” je zaštita od navedenih đavola, a ogleda se u prilagođavanju godišnjim dobima tj. prirodi. Osnova tih prilagođavanja je upotreba žitarica u ishrani, uptreba sezonske hrane, oblačenje i uslovi stanovanja, količina i vrsta aktivnosti i rada i poznavanje dijagnostike, lekovitih sredstava i odgovarajućih vežbi i masaža.

1.1.4.  Originalni  član

      “Car je upitao: “Šta reći o neravnoteži jina i janga?”
      Ujak Či je odgovorio: “Preterano veliki jang uzrokuje groznicu (povišenu temperaturu), gusta (tvrda i zbijena) mišićna vlakna, zadihanost, zavaljenost napred i nazad, odsustvo znojenja, vruće telo, suva usta, gušenje i utisak pritiska u grudima i zategnutost (pun i naduven) stomak. To je opasno (i po život). Pacijent može podnositi zimu, ali ne može leto. Preterani jin uzrokuje hladno telo, znojenje, često drhtanje od zime, hladne udove i zategnutost stomaka. To je takođe smrtonosno. Pacijent može podnositi leto, ali ne može zimu. Uneravnotežen jin i jang donose razne simptome.”
      Car je pitao: “Kako regulisati jin i jang?”
      Ujak Či je odgovorio: “Uprkos seksualnom uzdržavanju koje treba da pomogne ravnoteži jina i janga, prevremena senilnost i starost se mogu dogoditi. U četrdesetim godinama Či bubrega je smanjen na polovinu, a konstitucija slabi. U pedesetim telo postaje tromo, a sluh i vid nisu tako više čisti. U šezdesetim, raste impotencija. Či postaje potpuno oslabljen, a devet otvora imaju smetnje. Jang Či je prazan u donjim delovima tela, a jin Či je pun u gornjim delovima tela, tako da je nos zapušen, a oči suzne i vodene.(1)
      I tako mi kažemo: Onaj ko ovo zna biće jak, onaj koji ne zna biće senilan. Dva različita čoveka žive u različitoj starosti. Onaj ineligentan će ovo znati, ali onaj glup neće znati. Glup ima smanjen Či bubrega, a inteligentan ima višak. Višak Či-a bubrega čini oči i uši čistijim, daje telesnu snagu i agilnost (pokretljivost), energiju u starosti, a veliku snagu u mladosti. Prema tome, mudri vode miran, strog i optimističan život i mogu da dožive duboku starost. Ovako mudri izgrađuju svoja tela i duh.
      Samo mudri poslušaju nebo da nahrane njihove glave, slušaju zemlju da nahrane noge i postupaju po ljudskim važnostima (prioritetima) da hrane 5 Zang organa. Nebeski či teče kroz pluća. Zemaljski či teče ka grlu. Či vetra ide u jetru. Či grmljavine u srce. Či žitarica ide ka slezini. Či kiše žuri ka bubrezima. Šest kanala su reke u telu. Creva i želudac su more vode i žitarica. Devet otvora su mesta gde vode (fluidi) navaljuju napolje. Sličnost čoveka i prirode: Znoj može biti nazvan kišom, zadihanost se može nazvati Brzi Vetar, a bes se može nazvati Grmljavinom (grom). Obrnuti Či čoveka je uporediv sa nebeskim či-jem kiji ne silazi i zemaljski koji ne ide na gore. I tako, ako se briga o zdravlju ne podčini pravilima neba i zemlje, nesreće će se sigurno desiti.”

      Objašnjenje:

      Carevo pitanje o neravnoteži jina i jang je najvažnije pitanje u ljudskom životu jer ravnoteža u nama donosi zdravlje, a neravnoteža – bolesti! O tome sam dosta već napisao, ali se moraju čitati i ostali tekstovi sa sajta da bi se stekla celina.
      (1) Vitalna energija (seksualna) dolazi od zdravlja bubrega, a ona snažno podržava snagu ostalih organa. Neumerenim seksom ta energija se drastično smanjuje, a samim tim i opšte zdravlje i snaga. Ispravna ishrana prvenstveno integralnim žitaricama uz uzdržavanje od seksualnih aktivnosti kada je zdravlje narušeno rezultira usporenim i zdravim starenjem i jasnim, čistim umom i rasuđivanjem. Starost ne mora biti teška i prepuna obolenja.
      Jang energija ne bi trebalo da napusti donje delove tela, a jin energija ne sme da preovlada u gornjim delovima tela.
      Pojam “obrnuti Či” predstavlja veoma opasan “događaj” u čoveku. Ako neko puno greši u ishrani, načinu života i prilagođavanju godišnjim dobima, ove dve životne energije će zameniti mesta, a to stvara haos u organizmu.

2.14   36. Član

Razlike između pet metaboličkih tečnosti – Božanski Stožer

Car: “Voda i žito ulaze na usta. Prenose se u creva i želudac. Tada se voda luči na pet načina. Kada je vreme hladno, a čovek je slabo odeven, oslobođena voda je urin i para. Kada je vreme toplo, a odeća deblja, javlja se znoj. Kada je čovek puno tužan, oslobođena voda su suze. Kada su slezina i želudac uzbuđeni, njihove funkcije postaju abnormalne i izlučuje se mnogo pljuvačke. Kada prodru đavoli Qi energija biva osujećena i zaustavljena, a onda se dešava vodena naduvenost. Koji su razlozi?
Či: “Voda i žita ulaze na usta (ono osnovno od čega čovek može i treba da živi). Njihovih pet ukusa jure u njihova odgovarajuća mora (svaki ukus pripada i potreban je odgovarajućem organu). Tečnosti jure u njihove odgovarajuće puteve (svim organima su potrebne tečnosti: krv sa kiseonikom, hranljivim materijama, voda, hormoni itd.). Trostruki grejač prenosi Či (to je energetsko čvorište smešteno u predelu dijafragme i srca bez koga nema efikasnog prenosa vitalne energije). Ono što greje mišiće i puni kožu su aktivni fluidi (valjda većina zna da je našem telu potrebna toplota i kvalitetna koža koja obavlja mnoštvo funkcija, a koža je ujedno  najveći organ kod živih bića). Ono što se ne kreće su neaktivni fluidi (oni su neaktivni kod lošeg zdravlja, zapušenih telesnih kanala i neaktivnosti čoveka). Kada je vreme toplo, a odeća debela, mišićna vlakna se otvaraju, a znoj izlazi (to nije dobro ako se previše znoji). Ako ima hladnoće u mišićima nakupljena pena će proizvesti bol. Kada je hladno, mišićna vlakna ostaju zatvorena (onda uopšte nema znojenja, što nije dobro). Či je nejednak i tih, a onda ide dole u bešiku. I tako je oslobođena voda u obliku urina i pare (zato u takvim slučajevima čovek često urinira i gubi vodu).
      Fluidi pet zang (kompaktnih) i šest fu (šupljih) organa, svi se “usisavaju” na gore u oči. (Zato oči otkrivaju najviše podataka prilikom dijagnostike. A i kaže se: “Oči su ogledalo duše!”) Ako je neko preterano tužan, srčani sistem se grči. Grčevi stvaraju osećaj dizanja pluća. “Podignuta” pluća teraju fluide da se izlučuju na gore. Srčani sistem i pluća ne mogu ostati na normalnim mestima. Či se naglo kreće na gore, a onda iznenada na dole, izazivajući kašalj i suze poteku (vidite li kroz ovaj primer zašto je najviše tuberkuloze bilo u vremenima bede, ratova, a naročito među pesnicima i emotivnim osobama koji su kao po pravilu jako često bili u stanju tuge). Ako su želudac i slezina “nervozni” dešava se prebrzo varenje, a Či juri gore i dole. Creva i želudac postaju prošireni od gasa, a funkcionisanje stomaka abnormalno. Stomačni Či protivno pravilu teče na gore, tada se izlučuje mnogo pljuvačke (bala).
      Deo fluida iz pet žitarica je pomešan kao mast za rane koji se luče u kosti hraneći mozak, moždinu i srž i tekući dole u prepone (1)
      Ako jin i jang nisu koordinisani, ova vrsta fluida ističe dole u genitalnu oblast. Fluidi moždine opadaju i teku na dole. Previše ovoga može da proizvede manjak.
      Manjak može uzrokovati bolove u leđima i krstima i slabe noge. Putevi fluida postaju zakrčeni. Četiri mora su oštećena (ometena). Trostruki grejač nije sposoban da prenosi vodu. Fluidi ne mogu biti transformisani. Voda i zrna (žita) se kreću zajedno u želudac i creva pa se nagomilavaju u dnu tankih creva. Voda ostaje u donjem grejaču i ne može da se ulije u bešiku. Tako je donji grejač proširen (naduven). Voda kruži u mestu pa se javlja naduvenost.

      Objašnjenje:

      (1) Samo iz ove prve rečenice, oni koji imaju neke osnove o medicini i anatomiji, mogu da shvate da žitarice u ishrani hrane mozak, kičmenu moždinu i srž, a zatim životna energija teče dalje u predeo prepona. Poznato je da obolenja mozga izazivaju desetine ozbiljnih problema (demenciju, zaboravnost, poremećaje u socijalnom ponašanju, epilepsiju i dr.), oboljenja moždine slabu pokretljivost udova i kičme, paralize i dr., nefunkcionisanje srži u kostima (uz još neke poremećaje) izaziva leukemiju, a nedostatak tih fluida u preponskom delu polnu nemoć i opšte opadanje životne energije.
      Dakle, način prevencije i izlečenja mnoštva obolenja vam je dat. Postoji bezbroj načina postupanja i sudbina (onoliko koliko je ljudi) na kugli zemaljskoj, a naš je izbor puta i vere!

2 Comments - Write a Comment

 1. Poštovani,
  Želela bih da stupim u kontakt s Vama, zanima me da naučim više o Makrobiotički i to promenim na sebe i ljude oko sebe ako požele ?.
  S poštovanjem
  Ines Grozdanović

  Reply
  1. Pozdrav Ines,

   Drago mi je što želite više da naučite i da pomognete ljudima u nevolji. To je veoma humano i pohvalno. Samo, u ovom našem sajtu se nalazi toliko znanja i podataka da, ako sve ovo naučite i primenite (naravno potrebno je mnogo prakse) možete biti “gospodar bolesti i zdravlja”. Zato bih voleo da mi pojasnite kako ste zamislili našu saradnju i još dodatnog znanja, pa ćemo videti za dalje.
   Puno Vas pozdravljam !

   Reply

Post Comment