Obrve

One odražavaju stanje nervnog, probavnog, disajnog sistema, krvotoka i funkcija lučenja i zato otkrivaju konstituciju koja se razvila u periodu trudnoće kao i sadašnje stanje.
Obrve u celini ukazuju na istoriju razvoja u embrionalnom periodu.
Leva obrva pokazuje pretežno očev uticaj, a desna pretežno majčin.
Unutrašnja trećina obrve odražava rani embrionalni period i mladost; druga trećina (sredina obrve) odražava srednji embrionalni period a kraj odražava završnu fazu razvoja i starost.
Posmatrajući obrve, možemo na osnovu sledećih indikacija dijagnostifikovati opšte karakteristike konstitucije i aktuelnog stanja neke osobe.

Razmak između obrva

Razmak je posledica prehrambenih navika majke tokom trudnoće, naročito tokom trećeg i četvrtog meseca. Manji razmak pokazuje prekomerno unošenje namirnica životinjskog porekla, naročito mesa, živinskog mesa, jaja, ribe, kao i prekuvanog povrća, začinjenog velikim količinama soli. Obrnuto, veći razmak između obrva je posledica toga što je majka za vreme trudnoće uzimala mleko, šećer, voće, bezalkoholne napitke i sirovo lisnato povrće tropskog porekla.
Manji razmak ukazuje da organi kao što su jetra, pankreas, bubrezi, srce i ostali jang, kompaktni, organi i žlezde imaju opštu sklonost ka poremećajima izazvanim prekomernim unošenjem jang namirnica u periodu rasta. S druge strane, širi razmak između obrva ukazuje na mogućnost da se poremećaji pojave u takvim organima kao što su pluća, creva, bešika i žučna kesa usled prekomernog unošenja jin namirnica u periodu rasta. Na mentalnom planu, manji razmak ukazuje na suženost vidika, tvrdoglavu odlučnost i emocionalnu žestinu, dok veći razmak pokazuje kolebljivost, nesigurnost, neodlučnost i nedostatak rešenosti (odlučnosti).

Ugao obrva

A. Obrve koje se koso dižu (podignuti krajevi) formirane su pod uticajem prekomernog unošenja životinjske hrane i izražavaju pretežno agresivan i ofanzivan karakter. Takve osobe su podložne poremećaju jetre i srca.

B. Obrve koje se spuštaju ka krajevima uzrokovane su unošenjem manjih količina namirnica životinjskog porekla, a više biljne hrane, i pokazuju blag karakter s razumevanjem za druge ljude; kod takvih osoba postoji mogućnost poremećaja bubrega i creva.

C. Izbalansirane obrve zaobljenog vrha- glatke obrve u vidu luka- formirane su pod uticajem uravnotežene ishrane koju je majka uzimala tokom trudnoće, a pokazuju fizičku i mentalnu ravnotežu.

D. Obrve izvijene, sa šiljatom sredinom, čiji je unutrašnji deo iskošen naviše dok se spoljni deo spušta kao luk naniže, ukazuju na to da je majka te osobe  u prvom delu trudnoće uzimala velike količine životinjskih namirnica, a u daljem toku trudnoće više namirnica biljnog porekla. Osoba s takvim tipom obrva pokazuje opštu sklonost ka fizičkoj i socijalnoj aktivnosti, ali je po prirodi blaga i ponekad stidljiva. Takva osoba je u mladosti aktivnija na fizičkom i društvenom planu, dok je u kasnijem delu života više zaokupljena mentalnom i duhovnom aktivnošću. Kod takvih osoba, bubrezi, jetra i slezina su veoma osetljivi na prekomerno jin i prekomerno jang namirnice.

Obrve koje su formirane pod uticajem namirnica životinjskog porekla ukazuju na opštu tendenciju ka kraćem potencijalnom životnom veku, dok one koje su formirane pod uticajem biljne hrane na potencijal za duži vek.

Kvalitet obrva

A. Gustina obrva ukazuje na stepen vitalnosti. Što su obrve gušće, to je osoba energičnija, što su tanje, to je manje energična.
B. Duže dlake u obrvama pokazuju pretežno mentalno i duhovno aktivnu osobu, dok kraće dlake ukazuju na pretežno fizički aktivnu osobu.
C. Široke, pune obrve znak su aktivne vitalnosti, a tanke pokazuju manju vitalnost. Ako su se obrve istanjile, to je znak fizičke i mentalne degeneracije.
D. Duge obrve su indikacija dugog života; kratke obrve su indikacija kraćeg života. (Uporedite ovo s linijom života na dlanu). Ako se obrve skraćuju, to govori o tome da je u toku proces fizičke degeneracije i da su u toku ozbiljni poremećaji funkcija važnih organa.
E. Kada obrve menjaju boju, to je znak neke bitne promene fizičkog i mentalnog stanja. Kada je to promena od normalne tamne boje u sedu ili belu, to je ili znak starenja ili posledica prekomernog unošenja soli i minerala. Ako se boja menja u svetliju, to je prouzrokovano prekomernim unošenjem minerala i namirnica životinjskog porekla kao i uljastih ili masnih namirnica, uključujući mlečne proizvode.
F. Malje između obrva su izazvane unošenjem mlečnih proizvoda i masne hrane životinjskog porekla tokom trećeg i četvrtog meseca trudnoće. Ako osoba ima takve (sastavljene) obrve, njena jetra, pankreas i žuč lako podležu preteranom unošenju hrane životinjskog porekla i masne hrane, uključujući i mlečne proizvode.
Prekinute ili isprekidane obrve ukazuju na mogućnost pojave ozbiljne bolesti u nekom periodu života. (Uporedite sa prekidom u liniji života na dlanu).

Post Comment