Verski postovi

Svi smo čuli manje-više za takve postove, da služe povećanju duhovnosti, čišćenju tela i duha, pre svega zdravlju i kao jedna od osnovnih obaveza svakog pravog vernika, a onda čujemo od istih tih lica ( sveštenika i lekara ) da trudnice, deca i bolesni ne treba i ne moraju da se pridržavaju tih postova. Ako je to tako dobro, odgovorite sami sebi na sledeća tri pitanja:
– ako je dobro i korisno, zašto se ne pridržavati celog života?
– ako su nam deca, trudnice i bolesni toliko važni, zašto oni to da izbegnu?
– ko nema pojma šta priča , a izdaje se za veliki autoritet?

Post Comment