Eutanazija

eutanazija
U ovom tekstu neću pisati o umerenosti i neumerenosti: na dosta mesta smo već naveli posledice toga, a pogotovo kada se tiče ishrane. Jedan od veoma štetnih faktora koji propaste čovekovo zdravlje je i neverovatan razvoj tehnologije. Izgovor za to je udobnost i olakšan život, a iza toga se krije odvajanje od prirode, otuđenost, sve veća potreba za novcem da bismo sebi obezbedili gomile tehnologije i još mnogo štetnih uticaja. Ogromna je to tema.
Umesto dugih analiza, evo jedne mudre i zanimljive priče koju sam čuo od dobrog prijatelja, a govori više od stotina strana naklapanja:
Razgovaraju starac i mlad čovek o zdravlju, kvalitetu žovota i, između ostalog i o eutanaziji. Naravno, imali su puno razmimoilaženja u svakoj temi. Razmišljajući kako je to živeti zaviseći od pomoći drugih i biti priključen na aparate za održanje života, mlad čovek odlučno reče starcu:
“Ako  jednog dana vidiš da moj život zavisi od tehnologije i aparata, imaš moje odobrenje da ih sve isključiš. Takav život je nikakav život!”
I starac mirno ustade i isključi mu mobilni telefon, televizor, računar, frižider, klima-urađaj, muzičku liniju….

Post Comment