Kosa i malje

maljavost

Kosmatost bilo kojeg dela tela je posledica eliminisanja viška hrane. Glavni sastojci kose i dlaka su protein, masnoća i minerali, ali je rast dlaka takođe prouzrokovan unošenjem ugljenih hidrata, koji se u telu pretvaraju u proteine i masnoće. Kosa i dlake se dele na dve opšte kategorije:
 1. Kosa koja raste naviše, kao što je kosa na glavi.
 2. Dlake koje rastu naniže, kao što su dlake u brkovima, bradi i kosmatim delovima tela.
Kosa koja raste naviše pretežno nastaje unošenjem biljne hrane, uključujući ugljene hidrate, dok su kosa i dlake koje rastu naniže pretežno rezultat unošenja proteina i masnoća životinjskog i biljnog porekla.
Kosa je slična stablima i biljkama koje rastu na površini tla. Kvalitet kose, njena tvrdoća ili mekoća, svetla ili tamna boja, masnoća ili suvoća, njena dužina i druge karakteristike – jasno pokazuju našu fizičku i mentalnu konstituciju i naše stanje. Na primer, ljudi koji žive u krajevima sa severnjačkom klimom, gde sunce slabije sija, obično imaju plavu ili smeđu kosu, tanku i meku; dok ljudi koji žive u krajevima sa toplijom klimom, gde sunce jako sija, imaju tamniju i čvršću kosu. Ove klimatske razlike imaju za posledicu različite načine ishrane, pa se tako razvijaju i različiti tipovi kose čiji su uzroci sledeći činioci:
Klima   Stil ishrane  Tip kose 
 Hladna (jin) Više životinjskih namirnica,mlečnih proizvoda,ribe i sezonskih dobro skuvanih
žitarica i povrća; više soli (jang).
 Plava, riđa, smeđa:tanka, mekša i kovrdžava kosa (jin).
 Hladna sa 4 godišnja doba (jin) Dobro skuvane žitarice i povrće,ponekad s voćem. Životinjske na-mirnice, uključujući ribu i ljuskare,

mlečni proizvodi (jang).

 Smeđa, tamnosmeđa i crna; mekaali neznatno oštrija. Pravija, manjekovrdžava (jin).
 Toplija sa 4 god. doba (jang)  Žitarice, povrće i voće, uključujućisirovo povrće i voće, s vrlo maloživotinjskih proizvoda, ribe, ljuskara

i mlečnih proizvoda (jin).

 Tamna ili crna; tvrđa i prava (jang).
 Topla suptropska (jang) Žitarice, uključujući presno, sveževoće i sokovi; sasvim malo životinjskihnamirnica uključujući ribu i ljuskare i

mlečnih proizvoda (jin).

Crna, oštra i kovrdžava (jang)
Kao što se vidi iz ovih pravila, osobe s jang fizičkom konstitucijom koje se hrane jang hranom razvijaju kosu jin tipa, dok osobe jin fizičke konstitucije koje se hrane jin hranom razvijaju jang tip kose. Tako možemo lako shvatiti zašto malo dete – čije je fizičko stanje pretežno jang (po veličini manje, s višom telesnom temperaturom, itd.) ima jin tip kose – tanku, kovrdžavu i svetliju kosu, a kako dete raste, njegova kosa postaje čvršća i pravija i obično tamnije boje.
Dlake rastu na raznim delovima tela, i ako ispitamo boju, teksturu i druge osobine tih dlaka, možemo postaviti dijagnozu o stanju raznih organa i funkcija koje odgovara specifičnom izgledu kose i dlaka.

Kosa

Kosa svake osobe dobro odražava njeno fizičko i mentalno stanje i, posebno, pokazuje kakvo je njeno stanje bilo za vreme dok je kosa rasla. Svaka vlas predstavlja sve faze čitavog perioda rasta, pri čemu kraj vlasi odražava prošlost, a oblast bliža korenu je odraz sadašnjosti. Posmatrana pod mikroskopom, svaka vlas bi jasno pokazala razlike u debljini, boji, čvrstoći, teksturi i kovrdžavosti. Kad ispitujemo neku vlas koja je rasla godinu dana, možemo je podeliti na sekcije, koje predstavljaju četiri godišnja doba ili dvanaest meseci. Stanje svake od ovih sekcija otkriva kakvu je vrstu hrane i napitaka osoba uzimala, od čega je bolovala, kakva su bila njena mentalna stanja. Ovo su opšte indikacije:

 Kvalitet kose  Tip ishrane
 Deblja; svetlija   Više proteina i masnoća.
Deblja; tamnija Više ugljenih hidrata, biljnih proteina i ulja.
Tanja; svetlija Više životinjskih namirnica ili dobro skuvanihbiljnih namirnica i soli.
Tanja; tamnija Više dobro skuvanih biljnih namirnica i soli.
Kovrdžava  Više životinjskih namirnica i soli pod uslovima umerene klime;više ugljenih hidrata pod uslovima tropske klime sajakim suncem.
Prava  I biljna i životinjska hrana; obično uravnotežena ishrana.
 Seda ili bela Više životinjskih namirnica ili dobro skuvanog povrća i soli;ponekad neishranjenost.

Pri tome treba imati u vidu da kosa sporije raste kasno u jesen i zimi, dok je rast brži u proleće i leti, tako da sekcije kose izrasle u različita godišnja doba nisu iste dužine.

 • “Rascvetali” krajevi su izraz diferenciranja ili grananja – a to je jin stanje – i ukazuju na to da na unutrašnji deo tela loše utiče prekomerno unošenje jin namirnica, i to konzumiranje suviše velikih količina hrane razne vrste, uključujući šećer i slatkiše, ulja i masnoće, voće i sokove, a nedostatak čvrstih nerafinisanih žitarica, povrća i algi, kao i minerala uravnoteženog sastava. Ovo stanje uopšteno često otkriva da jajnici i materica, prostata i testisi kao i reproduktivne funkcije nisu u zdravom stanju.
 •  Seda i bela kosa razvija se prirodno u poznijim godinama. Ovo je dobar primer koji pokazuje da prekomerno jang stanje, što znači fizičko skupljanje, daje takvu boju. Ako neke osoba uzima suviše životinjske hrane ili dobro skuvane biljne hrane s relativno velikim dodatkom soli i minerala, a bez dovoljno svežeg lisnatog povrća, lako se može pojaviti ova boja. Ovakvo stanje može da se pojavi i usled unošenja sive morske soli ili pečenih i prženih slanih proizvoda od brašna. Kako kosa prelazi u sedu ili belu boju, funkcije jetre i žučne kese slabe a ličnost postaje odlučnija, kruća, tvrdoglavija i suženih vidika.
 • Masnija i suva kosa. Unošenje tečnosti, uključujući sve napitke, voće i sokove i druge tečnosti koje se koriste prilikom kuvanja, ima za posledicu masniju kosu vlažnog izgleda. U tom slučaju možemo zaključiti da su kod takve osobe funkcije cirkulacije i lučenja suviše aktivne, uz suviše intenzivno i često mokrenje.S druge strane, dehidracija uzrokuje suvu kosu. U tom slučaju možemo zaključiti da su, pored funkcija jetre i žučne kese, funkcije slezine i pankreasa takođe nenormalne, sa stagnacijom u cirkulaciji i disanju.
 • Veoma masna kosa. Prekomerno unošenje masnoća i ulja kako životinjskih tako i biljnih, ali ne u tolikim količinama da bi nagomilavanje masnoće u potkožnom tkivu sprečavalo znojenje, ima za posledicu veoma masnu, uljastu kosu. Ovaj tip kose obično je posledica unošenja nezasićenih masnoća. U ovom slučaju postoji mogućnost nagomilavanja sluzi u plućima, crevima i reproduktivnim organima usled povećanog sadržaja masnih kiselina u krvotoku, što dovodi do slabljenja funkcija disajnog, probavnog i reproduktivnog sistema, pa to ima za posledicu opšti zamor i lenjost.
 • Perut. Nastaje eliminisanjem prekomerne hrane, naročito proteina i masnoća, tako da se usled toga koža ljušti. Perut može da bude posledica prekomernog unošenja bilo koje hrane ili posebno namirnica životinjskog porekla ili hrane životinjskog i biljnog porekla. Na fizičkom planu perut je indikacija poremećaja u bubrezima i funkcijama lučenja, dok na psihološkom planu ukazuje na promenljivost raspoloženja, neodlučnost, razdražljivost i naprasitost.

Gubitak kose

To je rasprostranjena pojava kod savremenih ljudi. Kosa može da opada u pramenovima tako da pojedine oblasti glave ostaju bez kose, a postoje i tri opšta tipa ćelavosti. Svako opadanje kose je rezultat jednog od nekoliko uzroka:
A. Gubitak kose s obe strane na prednjem delu glave je posledica širenja tkiva, uzrokovanog prekomernim unošenjem tečnosti i drugih jin namirnica i napitaka, uključujući sva pića, voće, sokove, bezalkoholne napitke, šećere, slatkiše, stimulativna sredstva, hemijske supstance, lekove, droge, sirovo povrće, paradajz, patlidžan i druge vrste povrća tropskog porekla.
Ovakvo gubljenje kose pokazuje da se funkcija srca i cirkulacije, bubrega i lučenja, kao i reproduktivna vitalnost nalaze u opadanju. Postoji takođe mogućnost da su probavne funkcije, posebno funkcije creva, ispod normale.  Na mentalnom planu, osobe koje po ovom obrascu gube kosu najčešće su misaone i intelektualne, a ređe praktične i orijentisane na materijalne vrednosti.
B. Opadanje kose u centralnoj oblasti glave događa se usled  preteranog unošenja jang namirnica, kao meso, živina, jaja, mlečni proizvodi, a u nekim slučajevima ribe i ljuskara. Životinjski proteini, veoma zasićene masnoće, so i suve namirnice uzrokuju ovaj tip ćelavosti.
Ovaj slučaj gubljenja kose ukazuje na to da se u srcu, jetri, pankreasu i reproduktivnim organima stvaraju naslage masnoće i sluzi, što ima za posledicu tvrdoću i krutost mišića i tkiva. Takvo stanje često vodi kardiovaskularnim poremećajima, hroničnim poremećajima varenja i ponekad nastanku cista i tumora. Na mentalnom planu, ovaj tip je indikacija agresivnijeg, ofanzivnijeg i odlučnijeg stava s orijentacijom na praktično mišljenje i davanje prednosti materijalnim vrednosti.
C. Gubitak kose na prednjoj i centralnoj oblasti glave, pri čemu ćelavost obuhvata veliku površinu, posledica je kombinacije prethodno dva opisana stanja; u pitanju su obe krajnosti, unošenja veoma jang životinjskih namirnica a istovremeno i veoma jin namirnica kao što su šećer, voće, sokovi, hemijske supstance, lekovi i droge, uz odsustvo uravnoteženih činilaca ishrane sadržanih u žitaricama, mahunarkama, povrću i algama.
Zato nastaje niz fizičkih simptoma, uključujući akutna i degenerativna oboljenja. Na mentalnom planu, kod takvih osoba postoji tendencija ka razvoju šizofreničnih stanja, promenljivosti raspoloženja i razdražljivosti, uz nedostatak postojanosti, strpljenja, velikodušnosti, saosećanja i istrajnosti.
D. Opadanje kose u pramenovima  može da se javi privremeno na određenom delu glave usled nekog od napred navedenih tipova ishrane. Mesto ovakvog opadanja kose ukazuje na privremene poremećaje u odgovarajućoj oblasti tela. Na primer, opadanje kose u pramenovima na temenu blizu spirale rasta kose posledica je naglog prekomernog unošenja životinjske hrane, kojim su ometene funkcije tankog creva. Ako je do opadanja kose došlo s obe strane glave, to je posledica naglog unošenja velike količine životinjskih masnoća, mlečnih proizvoda i biljnih ulja uporedo s voćem ili voćnim sokovima, čime se privremeno poremećuje rad pluća.
Ako je opadanje kose u pramenovima praćeno i perutanjem kože, to je znak izbacivanja životinjskih masnoća.

Malje

 1. Brkovi i brada

Oni takođe ukazuju na izbacivanie viška hrane pa su, kao i kosa, znak normalnih procesa izbacivanja. Brkovi i brada se po pravilu pojavljuju kod muškaraca a ne kod žena. Ako neki  muškarac nema brkove i bradu, to je stanje koje odstupa od normale isto tako kao i kad žena ima brkove i bradu. Pošto oblast oko usta odgovara genitalnoj oblasti, brkovi i brada su tesno povezani sa stanjem i funkcijama muških i ženskih hormona.
Opšta pravila za dijagnozu su sledeća:
A. Gušći brkovi i brada ukazuju na unošenje više hrane podrazumevajući preobilne obroke i na ubrzani metabolizam. Prekomerno unošenje životinjskih namirnica ima za posledicu mnogo gušće brkove i bradu mada i ishrana biljnim namirnicama može uzrokovati guste brkove i bradu ako se hrana unosi u velikim količinama. Takvo stanje pokazuje osobu koja pretežno dolazi do izražaja na fizičkom planu, s tendencijom ka fizičkoj snazi, a mentalnoj grubosti.
B. Ređi brkovi i brada  ukazuju na uzimanje manje hrane, naročito manje proteina i masnoća, i na sporiji metabolizam. Pošto je brzina rasta brkova i brade proporcionalna aktivnosti metabolizma, osobi koja je manje fizički aktivna sporije rastu brkovi i brada. Takva osoba pretežno dolazi do izražaja na mentalnom planu, a odlikuje se smislom za estetiku i istančanošću.
C. Brkovi ili brada kod žene  predstavlja pojavu koja je uzrokovana ishranom bogatom životinjskim namirnicama ili proteinima i masnoćom ili prekomernim jelom uopšte. Žene ne bi trebalo da imaju brkove ni bradu, a ako ih ipak imaju, to je znak poremećaja u reproduktivnim funkcijama.
D. Ako brkovi i brada prekrivaju neobično veliku oblast,  naročito obraze, to je prouzrokovano prekomernim unošenjem mlečnih proizvoda ili drugih životinjskih masnoća. U takvim slučajevima reproduktivna aktivnost je ispod normale, a mentalne sposobnosti su prilično ograničene, naročito sposobnost za više duhovne aktivnosti.

2. Maljavost tela

Mnogi delovi tela su maljavi, a stepen maljavosti je kod svake osobe različit, zavisno od različitosti ishrane, počev od faze embrionalnog razvoja. Generalno, razlikujemo nekoliko osnovnih pravila:
 • Pripadnici azijskih rasa su manje maljavi od pripadnika zapadnih rasa.
 • Ljudi koji žive u oblastima tople ili umereno tople klime manje su maljavi od onih koji žive u oblastima hladnije klime.
 • Osobe koje su tokom svog razvoja trošile biljnu hranu manje su maljave od osoba koje su trošile životinjsku hranu.
 • Žene su manje maljave od muškaraca.
Maljavost pokazuje tendenciju ka smanjivanju uporedo sa biološkom evolucijom ka razvijenim vrstama. Omotači beskičmenjaka i vodozemaca kao i krljušti riba i gmizavaca evoluirali su u dlake kod sisara. Kako se sisari razvijaju sve bliže čoveku, tako i maljavost tela naglo iščezava, a potpuno je odsutna kod žene – koja danas predstavlja najvišu etapu biološke evolucije.
Zato osobe maljavog tela, bilo da su to muškarci ili žene, obično se ne pridržavaju svakodnevne ishrane prikladne za ljudska bića – a to su žitarice i povrće – već jedu druge tipove namirnica, uključujući meso, živinu, jaja, mlečne proizvode, šećer i namirnice bogate proteinima i masnoćama.
A. Dijagnoza na osnovu maljavosti tela.  Maljavost zavisno od mesta na telu ukazuje na različite uzroke i različita stanja organizma.
Oblast grudnog koša   Životinjske masti, mlečni proizvodi,biljna ulja. Slabost bronhija, pluća i disajnihfunkcija.
Abdominalna oblast,gornja oblast leđa.(iznad plećki)  Životinjske i biljne masnoće; pre-komerno unošenje šećera i drugihugljenih hidrata. Slabost u radu pluća i disanju.
Srednja oblast leđa Prekomerno unošenje mlečnihproizvoda i drugih životinjskih ma-proizvoda i drugih životinjskih ma-

no unošenje proteina.

Slabost bubrega i funkcija lučenja.
Niža oblast leđa (krsta)  Prekomerno unošenje životinjskihi biljnih namirnica bogatih prote-inima i masnoćom,  Slabost funkcija creva i varenja.
Kosmatost na bilo   Prekomerno unošenje životinjskihi biljnih proteina i masnoća. Slabost organa i funkcija na tom mestu.
B. Malje na rukama i nogama.  Manje  dlaka na rukama i nogama ukazuje na to da je osoba u svojoj hrani imala manje životinjskih namirnica, dok  dlakavije ruke i noge ukazuju na suprotno. Malje na nogama su obično tvrđe i gušće od onih na rukama. Kod žena guste dlake na nogama pokazuju tendenciju ka suviše intenzivnim ili osujećenim reproduktivnim funkcijama. Kod muškaraca je normalno da imaju nešto dlaka na rukama i nogama, što kod žena nije slučaj kad su zdrave.
Ako su dlačice na rukama srebrnastobele boje – “paperjaste” – tome je uzrok prekomerno unošenje mlečnih proizvoda, naročito mleka. U tom slučaju postoji tendencija ka slabim probavnim funkcijama, a postoji možda i nagomilavanje masnoće i sluzi u raznim delovima tela.
C. Malje ispod pazuha.  Ako su malje ispod pazuha debele i duge, uzrok tome je prekomerno unošenje hrane, naročito proteina i masnoća, zajedno sa suviše tečnosti, uključujući sve napitke, voće i sokove. Kod takvog stanja postoji tendencija ka oslabljenim probavnim funkcijama.
Kada su malje tanje i kraće, tome je uzrok unošenje manje hrane, s tim što pretežni deo hrane otpada na povrće i voće, a manji deo na namirnice bogate ugljenim hidratima, proteinima i masnoćom. Takvo stanje otkriva potencijalnu slabost disajnih funkcija i cirkulacije.
D. Maljavost u karličnom  predelu.  Svaka osoba ima drugačiji obrazac maljavosti u karličnom predelu; taj obrazac zavisi od razlika u fizičkoj konstituciji koja se razvila u embrionalnoj fazi, kao i od razlika u ishrani počev od najranijeg detinjstva. Indikacije su sledeće:
Tip maljavosti   Uzroci ishrane   Stanje
Debele malje  Bogata ishrana i prekomerno unošenjehrane, naročito proteina i masnoća, pr-venstveno životinjskog porekla, ali u ne-

kim slučajevima i biljnog porekla, uklju-

čujući mahunarke, jezgraste plodove i

druge namirnice koje sadrže ulje.

Najčešće zdravo seksualnoponašanje i dobar reproduktivnikapacitet.
Tanke malje Manje bogata ishrana ili manje unošenjehrane, naročito proteina i masnoća. Višepovrća u ishrani, u nekim slučajevima u-

poredo s mlečnim proizvodima.

Čulna osetljivost je naglašenija,ali je reproduktivni kapacitetslabiji.

 

Veća oblast maljavosti Prekomerno unošenje proteina i masnoćauporedo s mlečnim proizvodima, šećerom,voćem i sokovima.  Manje uredno seksualno ponašanje;veća sklonost genitalnim poremećajima.
Manja oblast maljavosti  Manja raznovrsnost hrane, naročitonaročito proteina i masnoća. Najčešće zdravo seksualno ponašanjei dobar reproduktivni kapacitet.
Karlični predeo bez malja Prekomerno unošenje jaja, mleka i plaveribe ili proizvoda od brašna, voća, sokova,šećera i drugih jin namirnica uz odsustvo

žitarica i povrća.

Čulna osetljivost izražena, ali bezvitalnosti i reproduktivne sposobnosti.

2 Comments - Write a Comment

  1. Niko nikoga ne može da spreči da ima svoje mišljenje i ne treba. Ako ste toliko ubeđeni u svoje mišljenje, ja mogu da Vam pomognem da se obogatite! Naime, kineska i japanska medicina se nisu hiljadama godina menjale, kao ni njihova dijagnostika. Sigurno bi i oni voleli da im se medicina unapredi, pa Vam predlažem da se obratite njihovim ministarstvima zdravlja i izložite Vašu izmenjenu verziju dijagnostike. Ako budete u pravu znam da ćete biti bogato nagrađeni.
   Puno sreće!

   Reply

Post Comment