Prevencija bolesti

Reč nastala iz latinskog jezika (lat. praeventio) predupređivanje, sprečavanje. U slučaju raka, u zapadnoj medicini uvek čujete da je to ustvari otkrivanje malignih promena na nekom delu tela u ranoj fazi tj. dok je rak još uvek mali. Ovo je kompletno pogrešno. Ako prevencija znači sprečavanje, onda otkrivanje u početnoj fazi nije sprečavanje. Onda bi i sprečavanje trudnoće bilo da žena prekine sa seksualnim odnosima kada se uveri da je malo trudna! Do sprečavanja raka bi jedino moglo da dođe u slučaju poznavanja uzroka nastanka i izbegavanja tih uzroka u svakodnevnom životu. A obzirom da često slušamo da se pravi uzroci još uvek ne znaju, onda nema ni saveta, ni prevencije. Samo je hirurzima lakše operisati u ranoj fazi, a kasnije je puno teže ili nemoguće. U svakom slučaju, uzrok nastanka ostaje ako ništa ne promenimo u načinu života i ishrane i rak se opet može pojaviti.

Post Comment