Šake

šake dijagnostika

Šake i stopala, kao završeci ruku i nogu, mogu se smatrati produženjem unutrašnjih organa. Zato šake i stopala odražavaju konstituciju i stanje raznih organa. Perifernije oblasti šaka, prema vrhovima prstiju, odgovaraju dubljim delovima organa. Ruke, šake i prsti, kao i noge, stopala i nožni prsti, razvijaju se u spiralnom obrascu izrastajući iz unutrašnjih organa iz kojih dolazi energija posle formiranja tih organa u embrionalnoj fazi razvoja. Njihov razvoj se nastavlja po rođenju da bi funkcionisali kao periferni delovi za emitovanje energije, vibracija i izbacivanje viška hrane iz unutrašnjih oblasti tela. Na taj način šake i stopala mogu takođe da otkriju kakvo je sadašnje fizičko i mentalno stanje.

 

OPŠTE  KARAKTERISTIKE  ŠAKE

Šaka se deli na dve oblasti: dlan i prste. Dlan više odražava fizičku konstituciju, dok prsti odražavaju mentalne tendencije. Šaku možemo takođe vertikalno podeliti u šest oblasti, koje su u korelaciji sa šest glavnih meridijana:
 1. Palac i njegov koren, što odgonara plućima i njihovoj funkciji.
 2. Kažiprst i njegov koren do osnove dlana, a uključujući istu oblast na nadlanici, što odgovara debelom crevu i njegovim funkcijama.
 3. Srednji prst i njegov koren, uključujući istu oblast na nadlanici, što odgovara trima čakrama ili centrima energije srca, želuca i trbušnog predela, kao i cirkulaciji i reproduktivnim funkcijama.
 4. Domali prst i njegov koren, uključujući istu oblast na nadlanici, što odgovara trima čakrama ili energetskim centrima koji kontrolišu vitalnost, temperaturu i energiju.
 5. Mali prst i njegov koren, samo sa strane dlana, što odgovara srcu i cirkulaciji.
 6.  Mali prst i njegov koren, samo sa strane nadlanice, što odgovara tankom crevu i njegovim fumkcijama.
A. DLAN.
Dlan možemo podeliti na tri oblasti ako sledimo tri osnovne linije dlana koje odgovaraju glavnim sistemima u telu:
Linija A i njena oblast odgovaraju probavnoj i disajnoj funkciji. Ona se naziva “linijom života” zbog njenog vitalnog značaja za životne aktivnosti i dugovečnost.
Linija B i njena oblast odgovaraju nervnim funkcijama. Ona se naziva “linijom intelekta” zato što odražava kvalitete mozga i nervnog sistema.
Linija C i njena oblast odgovaraju cirkulaciji i funkciji lučenja. Naziva se “linija osećanja” zbog presudnog uticaja stanja krvotoka, limfe i mokraćnih organa na emocionalnu aktivnost.
B. PRSTI  se takođe mogu podeliti na tri oblasti, koje se podudaraju sa delovima između njegovih zglavaka:
Oblast baze prsta  odgovara probavnom i disajnom sistemu. Kad je palac u pitanju, ona se odnosi na koren palca.
Srednja oblast  odgovara nervnim funkcijama. Ako se radi o palcu, i ova oblast se odnosi na koren palca.
Oblast vrha prsta  odgovara cirkulaciji i lučenju.
C. NOKTI  odražavaju eliminisanje suvišnih hranljivih sastojaka u  obliku minerala i proteina, kao što je slučaj i sa kosom. Oni zato ukazuju na stanje čitavog tela i jasno otkrivaju čitavo prošlo stanje, s njegovim promenama tokom perioda rasta noktiju.

 

POSEBNE  KARAKTERISTIKE  ŠAKE, DLANA  I  PRSTIJU

Koristeći napred opisane indikacije, razlike u konstituciji i stanju šake, dlana i prstiju možemo tumačiti na sledeći način:
A.  Dužina  dlana.  Ako je dlan duži od prstiju, to znači da je fizička konstitucija dobro razvijena i da se osoba odlikuje snagom, otpornošću i istrajnošću. S druge strane, ako su prsti gotovo iste dužine kao i dlan ili u retkim slučajevima čak i duži, to znači da su njene mentalne sposobnosti razvijenije ali s tendencijom ka fizičkoj slabosti.
B. Debljina dlana.  Deblji dlan ukazuje na dobru konstituciju i na ishranu koja se sastoji od uravnoteženih namirnica i napitaka, što govori o potencijalu za zdrav i uspešan život. Tanak dlan, koji je posledica nervnoteže u ishrani, znak je slabijeg zdravlja i vitalnosti, kao i života ispunjenog čestim borbama i teškoćama.
C. Širina dlana.  Širok dlan potiče od uravnotežene ishrane koja uključuje žitarice, mahunarke i povrće, što govori o fizičkoj snazi i vitalnosti s uslovima za dug život. Obrnuto, uzan dlan potiče od prekomernog unošenja šećera i slatkiša, voća i sokova i drugih jin namirnica i pokazuje slabiju konstituciju, s potencijalno kraćim životom.
D.  Vlažni i suvi dlanovi.  Vlažni dlanovi, koji deluju neprijatno prilikom rukovanja,  ukazuju na prekomerno unošenje tečnosti, uključujući sve napitke, mleko, voće, sokove, šećer i slatkiše. Srce i cirkulacija, kao i bubrezi i lučenje, rade suviše intenzivno, usled prekomernog unošenja tečnosti. Ovo ima za posledicu opšti zamor, fizički i mentalni. Kod takvih osoba mogu takođe da se pojave suviše jako znojenje i neprijatan telesni miris. Ovo stanje je često praćeno nesanicom, emocionalnom neravnotežom, zaboravnošću i nejasnoćom u mišljenju.
Međutim, ruke koje su suviše suve ukazuju na dehidraciju, a temperatura dlanova je obično niska, zbog skupljanja tkiva, krvnih sudova i kapilara. Ovakvo stanje je izazvano prekomernim unošenjem sušenih namirnica, životinjskih namirnica i soli, uz nedostatak tečnosti. Takvo stanje pokazuje krutost i neelastičnost na fizičkom i mentalnom planu. Mada takva osoba može da bude oštroumna, kod nje često postoji tendencija ka suženosti vidika, predrasudama, nerazumevanju drugih i fanatizmu. Takvo stanje može ponekad da se pojavi i kod osoba čija se ishrana sastoji od žitarica i povrća, ako unose suviše soli, a nedovoljno tečnosti.
Osoba normalnog, zdravog stanja ima neznatno vlažan, a hladan dlan. Stepen vlažnosti je veoma mali i gotovo neprimetan. Kod takvog stanja boja dlana je jasna i čista, a fizički metabolizam i mentalne aktivnosti su dobro usklađeni. Takva osoba mokri tri do četiri puta dnevno, što se smatra zdravim prosekom za odrasle.
E. Boja  dlana  treba da bude jasna, čista i ujednačena. Ako se na periferiji dlana razvije crvena boja, to pokazuje da su funkcije srca i krvotoka suviše intenzivne usled prekomernog unošenja stimulativnih napitaka, voća i sokova i drugih jin jela i pića. Ako se razvije purpurna boja, naročito u oblasti između malog prsta i korena dlana, to je znak poremećaja u cirkulaciji i lučenju. Ako se u toj oblasti pojavi zelena boja, postoji mogućnost da se u oblasti creva razvija tumor ili rak.
Ako dlan postane žute boje, žući nego što je normalno, to je znak prevelikog lučenja žuči usled poremećaja u jetri, žučnoj kesi, krvotoku i lučenju; ti poremećaji su uzrokovani prekomernim unošenjem životinjskih namirnica, jaja, mlečnih proizvoda, ulja i masnoća, kao i soli. Ponekad takvo stanje može da se pojavi i kao posledica unošenja nekih vrsta korenastog povrća, kao šargarepa, i nekih vrsta povrća, okruglog oblika, kao što su bundeve.
F.  Boja  nadlanice  može da postane crvena ili purpurna pod dejstvom okolne temperature. Ali ako se te boje pojave pod normalnim uslovima, to je znak poremećaja u cirkulaciji, lučenju, kao i u probavnom i nervnom sistemu zbog neravnoteže u ishrani, naročito pod uticajem prekomernog unošenja jin namirnica, kao i hemijskih supstanci, lekova i droga.
Kod osobe koja stalno tokom određenog perioda uzima marihuanu, hašiš, LSD i druge halucinogene droge i lekove, ovaj proces eliminacije izmeni će boju šake i prstiju tako da postane crvena ili purpurna, naročito na nadlanici. Vreme koje je potrebno za eliminisanje ovih droga i hemijskih supstanci iz tela, može se proceniti na osnovu sledećih indikacija:

 

Oblast crvene i purpurne boje                                            Vreme potrebno za eliminaciju
Vrhovi prstiju                                                                               Šest meseci
Vrhovi i srednja oblast prstiju                                                    Godinu dana
Čitava dužina prstiju                                                                   Dve godine
Cela šaka (nadlanica do zgloba šake)                                    Četiri godine

 

Tokom ovog procesa eliminisanja droge i lekova, fizički metabolizam i funkcije organa su usporeni, naročito funkcije srca, bubrega i reproduktivnih organa. Za to vreme funkcije mozga i nervnog sistema ostaju nenormalne, što često izaziva preosetljivost, fanatizam, depresiju, razdražljivost, nestabilnost, frustraciju, unutrašnji gnev, kukavičluk, plašljivost i česte promene raspoloženja.
Slično fizičko i mentalno stanje, mada u manjoj meri, javlja se i kod osoba koje u suviše velikim količinama unose šećer, voće i sokove, mlečne proizvode i proizvode od rafinisanog brašna, vitamine i veštačke vitamine i druge jin namirnice i napitke.
G.  Promena boje u korenu palca.  Ako se u korenu palca pojavi crvena, plava i purpurna boja, to je znak poremećaja u probavnim funkcijama, naročito u tankom i debelom crevu, usled neuravnotežene ishrane. Ako se slična boja pojavi na nadlanici između korena palca i kažiprsta, i to je znak poremećaja u varenju, naročito u debelom crevu. Zelena boja u toj oblasti je znak da se u debelom crevu razvija tumor ili rak, i to u nishodnom crevu ako se ta boja pojavi na levoj ruci, a u ushodnom crevu ako je na desnoj ruci.
H.  Snaga i savitljivost šaka.  Deblji, snažni prsti sa dobro razvijenom koštanom strukturom ukazuju na snažnu fizičku konstituciju, naročito na zdrav nervni sistem. Tanki, dugi prsti govore o prirodi koja je više mentalno i duhovno orijentisana, s umetničkim sklonostima. Mnogi muzičari imaju taj tip prstiju.
Savitljivost zglobova i prstiju ukazuje na fizičku i mentalnu elastičnost, dok je njihova nesavitljivost znak fizičke i mentalne krutosti. Kada je ruka potpuno pružena a prsti tada mogu da se saviju unazad, to je znak većih mentalnih i duhovnih sposobnosti. Obrnuto, ako prsti, kada je šaka potpuno ispružena, pokazuju tendenciju  savijanja naniže, to govori o mentalnoj krutosti i fizičkoj snazi.
Savitljivost zglobova prstiju, šake i njenog zgloba važna je za sposobnost prilagođavanja u životu. Što je veća savitljivost, to je veća sposobnost prilagođavanja fizičkog i mentalnog stanja neke osobe u njenoj okolini. Gubitak savitljivosti je posledica stvrdnjavanja mišića, arterija i nervnog sistema, a taj je proces prouzrokovan prevelikim unošenjem životinjskih namirnica naročito bogatih proteinima, zasićenim masnoćama i holesterolom. Takvo stanje se takođe pospešuje prejedanjem i preteranim unošenjem soli i minerala.
I.  Kožica među prstima. Kada se prsti rašire, među njima pri korenu vidimo kožicu koja ih spaja. Ako je ta kožica nenormalno velika, to je znak da je majka te osobe u početnoj fazi trudnoće  unosila više jin namirnica, uključujući hemijske supstance, lekove i droge.
J.  Prostor među  prstima. Kada  se prsti sastave i posmatraju sa strane nadlanice, a da pri tom nikakvi međuprostori ne budu vidljivi, to je znak uravnotežene ishrane. Ako se među prstima vide šupljine, to je uzrokovano određenim nedostacima u ishrani, naročito u proporciji između ugljenih hidrata, proteina, masnoća i minerala, a uopšteno odražava neravnotežu u fizičkoj i mentalnoj konstituciji. Zbog toga, prema tradicionalnom shvatanju, za osobu koja ima praznine među prstima kaže se da nije u stanju da sačuva to što je stekla – što je znak slabe sreće.
K.  Boja  centralnog  dela  dlana.  Centralni deo dlana je neznatno udubljen. Ako ta oblast nema jasnu i čistu boju i ako je kruta i zategnuta, a kad se pritisne osoba oseti neznatan bol, to je znak njenog opšteg fizičkog i mentalnog zamora koji je uzrokovan nedovoljno aktivnim probavnim funkcijama i cirkulacijom, što je opet rezultat neuravnotežene ishrane. Promena boje u toj oblasti pokazuje poremećaje u određenim sistemima organizma i to:

 

Boja                                 Sistemi koji su pogođeni
Crvena                             Cirkulacija
Purpurna                          Disajni i reproduktivni sistem
Tamna                              Lučenje
Žuta                                  Funkcije jetre i žučne kese

 

Ova promena boje javlja se i u korenu šake i s unutrašnje strane zgloba šake, pa možemo na osnovu te promene da dijagnostikujemo odgovarajuće stanje isto kao kad je u pitanju centralni deo dlana.
L.  Otečenost  u  dnu  dlana (linija na zglobu do samog dlana). Ako pritisnemo koščatu mesnatu oblast u dnu dlana, pa se onda pojavi oteklina pri zglobu šake neposredno na toj liniji (naboru), možemo dijagnostikovati sledeće poremećaje:
 • Otečenost niže korena palca, ukazuje na poremećaje u plućima i disajnim funkcijama, kao i u debelom crevu i njegovim funkcijama.
 • Otečenost niže centralnog dela šake, pokazuje poremećaje u cirkulaciji i reproduktivnim funkcijama.
 • Otečenost niže korena malog prsta, ukazuje na poremećaje u funkcijama srca i cirkulacije, kao i u tankom crevu i njegovim funkcijama.
M.  Krivi prsti.  Kada su prsti pruženi, trebalo bi da budu pravi i ujednačenog oblika. Ako su neki prsti iskrivljeni ka unutra ili napolje, to pokazuje tendenciju ka preteranoj ili nedovoljnoj aktivnosti određenih organa i funkcija usled neuravnotežene ishrane u embrionalnom periodu i detinjstvu. Svaki prst predstavlja određeni organ jer iz njega kreće odgovarajući akupunkturni meridijan:

 

Prst                              Odgovarajući organi i funkcije
Palac                            Pluća i njihove funkcije
Kažiprst                        Debelo  crevo i njegove funkcije
Srednji prst                  Trostruki grejač (tri čakre) i funkcije cirkulacije
Domali prst                  Tri čakre i funkcija prilagođavanja energije
Mali prst                       Srce i tanko crevo i njihove funkcije

 

Ako su prsti iskrivljeni ka srednjem prstu, to pokazuje disharmonično stanje uzrokovano prekomernim unošenjem jang namirnica tj. životinjske namirnice, prekuvana i presoljena hrana. Ako su nakrivljeni od srednjeg prsta, uzrok je prekomerno unošenje jin namirnica tj. šećera i slatkiša, voća i sokova, sirovog povrća, naročito tropskog, napitaka, alkohola, hemijskih supstanci i droga.
N.  Dužina i veličina prstiju.  Ako su prsti potpuno ispruženi, onda je srednji prst najduži, drugi je kažiprst, treći domali prst, a najkraći su mali prst i palac.
Međutim, razne fizičke konstitucije imaju i različitu dužinu i veličinu prstiju. Ako kažiprst izgleda duži od domalog prsta, to je znak urođene slabosti debelog creva; a ako domali prst izgleda duži od kažiprsta, s tim što se približava dužini srednjeg prsta, to je znak mogućih poremećaja srca, želuca i tankog creva. Ako mali prst prelazi preko srednje tačke između visina srednjeg prsta i palca, to govori da bi se lako mogli pojaviti hronični poremećaji srca i tankog creva.

 

OBLIK  VRHOVA  PRSTIJU

Oblici zavise od razlika u konstituciji. Opšti pokazatelji u dijagnozi su:
A. Četvrtasti vrhovi prstiju   pokazuju da su roditelji bili fizički snažniji ljudi koji su mnogo radili i da je majka u trudnoći uzimala više jang životinjskih namirnica, a manje biljnih namirnica. Ovakvi vrhovi prstiju pokazuju karakter koji je fizički aktivan, odlučan, postojan u svojim shvatanjima i agresivan.
B. Zaobljeni vrhovi prstiju  znače da su roditelji bili zdravi i da je majka tokom trudnoće uglavnom unosila jang namirnice, dobro skuvane žitarice i povrće, s manje životinjskih namirnica. Takvi prsti pokazuju vedru, aktivnu, energičnu i pozitivnu ličnost s razumevanjem i saosećanjem za druge.
C. Uzani, šiljati vrhovi prstiju  pokazuju da je majka tokom trudnoće unosila više jin biljnih namirnica, manje kuvanih, uključujući voće, slatkiše i dr. jin namirnice. Takvi prsti ukazuju na tendenciju osobe da na fizičkom planu bude slabija, a na mentalnom planu osetljivija i prefinjenija, s umetničkim sklonostima i interesovanjima za umetničke i metafizičke probleme.
D. Prošireni, otečeni vrhovi prstiju  ukazuju na unošenje jang životinjskih namirnica uporedo sa jin namirnicama kao: šećer, voće, sokovi, što ima za posledicu ofanzivan, agresivan, egocentričan i izbirljiv karakter. Ako je palac takav, sličan glavi zmije otrovnice, to pokazuje da je otac bio veoma sirova, agresivna ličnost.

 

 POSEBNA  STANJA  VRHOVA  PRSTIJU

Pošto vrhovi prstiju predstavljaju tačku izbacivanja suvišne energije kroz kožu i meridijane, njihovo stanje se često menja, što pokazuje promene u telu:
A. Ispucali, podeljeni vrhovi prstiju   pokazuju trenutno aktivno izbacivanje jin namirnica. Unutrašnje funkcije, podrazumevajući cirkulaciju, lučenje i reproduktivne funkcije kod takvog stanja su poremećene. Ovakvi vrhovi prstiju takođe često su znak seksualne slabosti, impotencije i frigidnosti.
B. Bela koža s masnim potkožnim tkivom na vrhovima prstiju  ukazuju na nagomilavanje masnoća kako životinjskog tako i biljnog porekla, a naročito na preterano unošenje mlečnih proizvoda. Česti su poremećaji probavnog i limfnog sistema i moguće je da se u bubrezima i jetri stvaraju ciste i tumori. Postoji i mogućnost taloženja masnoće i sluzi u plućima.
C. Crveni ili purpurni vrhovi prstiju  uzrokovani su prekomernim jin namirnicama. Funkcije pluća i disajnog sistema, kao i srca i cirkulacije, odstupaju od normale. Ovo pokazuje preosetljivost, nervozu, razdražljivost i depresiju, kao i promenljivost raspoloženja.
D. Zadebljala, perutava koža  na vrhovima ukazuje na prekomerno unošenje mlečnih proizvoda i drugih životinjskih masnoća pored unošenja viška proteina, uglavnom životinjskog porekla. Kod takvih osoba pojavljuje se zadebljanje arterija i mišića uporedo s krutošću tela i duha. Takvo stanje može da bude izazvano i prekomernim unošenjem jaja.
E. Meka koža koja se ljušti  posledica je previše tečnosti i šećera, napitaka, voća i sokova, alkohola, kao i lekova i droga. Ovo stanje je znak suviše aktivnog rada srca, krvotoka, bubrega i lučenja. Mentalno, kod takvih osoba postoji preosetljivost i emocionalna razdražljivost.

dijagnostika nokti

NOKTI

Kao i svi periferni delovi tela, nokti svojim oblikom odražavaju eliminisanje suvišne hrane, minerala, proteina i masnoća. Sve dok se telo hrani, nastavlja se rast noktiju. Nokti zato ukazuju na fizičko i mentalno stanje tokom perioda rasta i razvoja, a i sadašnje stanje. Dijagnoza je sledeća:

 

1. Boja noktiju

Slično boji usana tako i boja noktiju ukazuje na kvalitet krvi. Ima nekoliko boja koje se svakodnevno menjaju zavisno od promene fizičkog stanja usled promena u ishrani, aktivnosti i dr. uticaja.
A. Ružičastocrveni nokti  pokazuju zdravu krv i uopšte uzev zdravo i uravnoteženo fizičko i mentalno stanje. Ako kod osobe koja je patila od nekog hroničnog oboljenja počinje da se pojavljuje ovakva boja noktiju uzrokovana poboljšanjem načina ishrane, to pokazuje da se stanje poboljšava.
B. Crvenkasto-purpurni nokti  pokazuju nenormalno stanje krvi uzrokovano prekomernim unošenjem jin namirnica (do sada već dobro znate šta su jin namirnice pa nema potrebe da ponovo nabrajam). Probavne funkcije, krvotok i lučenje odstupaju od normale uporedo s pojavom nesanice, dijareje, zamora, depresije i mnogih fizičkih i mentalnih poremećaja.
C. Tamnocrveni nokti  pokazuju povećani sadržaj  masnih kiselina, holesterola i/ili minerala u krvi usled preteranog unošenja životinjskih namirnica, živine, mlečnih proizvoda, jaja i soli. To je ono što mi zovemo jaka hrana. To sve pokazuje da su srce i cirkulacija, kao i bubrezi i sistem za lučenje preopterećeni i da je aktivnost jetre, žučne kese, a često i slezine, ispod normale. Često su prisutni i stvrdnjavanje arterija i mišića, kao i krutost duha.
D. Beličasti nokti  pokazuju nedovoljno aktivan krvotok i nizak nivo hemoglobina – opšta anemija. To stanje je uzrokovano neravnotežom u ishrani, prekomernim unošenjem rafinisanog brašna, voća, sokova, šećera i dr. Međutim, i preterano konzumiranje soli, sušenih namirnica i namirnica životinjskog porekla ili nedostatak tečnosti može da prouzrokuje slično stanje zbog skupljanja krvnih sudova i kapilara.  Nagomilavanje masnoće i sluzi unutar i oko srca, jetre, pankreasa, prostate i jajnika često je prisutno kod osoba s takvim noktima. Često je takva boja i kod osoba koji boluju od leukemije i drugih oblika raka.

 

2. Oblik noktiju

Razlike u obliku noktiju su rezultat razlika u ishrani tokom mnogih godina tj. pokazuju razlike u konstituciji. Dijagnoza:
A. Široki, kratki nokti  pokazuju pretežno jang konstituciju nastalu usled ishrane koja se sastoji od životinjskih namirnica, dobro skuvanih žitarica i povrća sa solju. Te osobe imaju tendenciju ka fizičkoj aktivnosti, ali mentalnoj krutosti.
B. Duguljasti nokti  potiču od ishrane koja se sastoji od jang dobro skuvanih žitarica i povrća s malo soli i životinjskih namirnica. Nastanku takvih noktiju u maloj meri doprinosi i unošenje salata, voća i sokova. Takve osobe imaju i fizičku i mentalnu konstituciju koja je pretežno uravnotežena, ali s izvesnom tendencijom ka krutosti.
C. Ovalni nokti  nastaju pod uticajem  pretežno biljne hrane, uključujuči malo kuvano povrće, uz povremeno unošenje voća i sokova.  Njihovom formiranju mogu još doprineti jaja i mlečni proizvodi. To su osobe koje su fizički slabije ali mentalno aktivnije i emocionalno osetljive.
D. Dugi nokti  nastaju zbog ishrane s izrazito manje kuvanom i sirovom povrću uporedo s voćem i sokovima, šećerom i slatkišima i dr. jin namirnicama. Takve osobe su slabe fizičke konstitucije, što se posebno odnosi na probavni i disajni sistem, a mentalno su preosetljivi.

 

3. Posebna stanja noktiju

A. Tvrdoća i debljina.  Tvrđi, deblji nokti formiraju se kao posledica prekomernog unošenja proteina i masnoća životinjskog i biljnog porekla, a imaju ih osobe koje pokazuju fizičku i mentalnu snagu i vitalnost. Nasuprot tome, mekši i tanji nokti su odraz hrane koja je pretežno biljnog porekla uz stimulativne napitke kao kafa ili alkohol. Takvim noktima doprinose i šećeri, kao i dr. jin jela i pića. Kod takvih osoba postoji sklonost ka fizičkoj savitljivosti i slabosti uz mentalnu aktivnost i smisao za estetiku.
B. Vertikalne (uzdužne) brazde  na noktima posledica su neuravnotežene ishrane, previše ugljenih hidrata i soli, a nedostatka odgovarajućih proteina i masnoća. Kod takvih osoba probavne funkcije, jetra i bubrezi mogu da budu nedovoljno aktivni, a javlja se i opšti zamor.
C. Bele tačke  pokazuju izbacivanje šećera, med, sirupe, voćni šećer, mlečni šećer, alkohol, čokoladu tj. sve vrste šećera. Mesto bele tačke na noktu pokazuje približno vreme unošenja šećera. Odrasloj osobi normalno je potrebno šest do devet meseci da nokat izraste. Ako je čitav nokat izrastao za 6 meseci, a bela tačka se pojavila na sredini nokta, to znači da je osoba pojela veliku količinu šećera pre 3 meseca.
D. Horizontalni talasi  znače promene u ishrani. Ljudi zbog više razloga mogu da dožive promene u ishrani:
 • promenom klimatske zone u kojoj žive
 • udajom ili ženidbom
 • promenom partnera
 • gostujući duže negde ili kod nekoga
 • menjajući dijetu itd.
E. Iskrzani nokti.  Ako su krajevi noktiju iskrzani i neravni, to je znak haotičnog načina ishrane, a naročito previše jin jela i pića.  To stanje označava poremećaje u cirkulaciji, reproduktivnom i nervnom sistemu, a posebno na to da su funkcije testisa i jajnika, kao i reakcije nervnog sistema ispod normale. Ako je nokat jednog palca takvog izgleda, a na drugoj strani normalan, to znači da testis (ili jajnik) na toj strani ne funkcioniše normalno.
F. Nokti koji se ljušte.  Ovo ima isti uzrok kao i ablacija mrežnjače (ljuštenje sluzokože); to ljuštenje je znak da se inače čvrsto spojeni slojevi nokta počeli da se odvajaju. Takvo stanje je uzrok prekomernog unošenja voća, sokova, bezalkoholnih napitaka, vitamina itd., supstanci koje odnose minerale iz organizma izazivajući neravnotežu u organizmu. Ovo kazuje da ima:  poremećaja u varenju, stvaranja gasova, zamora, neredovnosti menstruacije, seksualne slabosti, depresije, nervoze, nesanice i mnogo drugih nezdravih stanja.
G. Beli polumeseci u korenu noktiju  se razlikuju zavisno od ličnog stanja. Aktivan metabolizam, uz aktivnost tokom fizičkog i mentalnog razvoja i menjanja, ima za rezultat bele polumesece, dok su pri sporom metabolizmu ovi polumeseci manji ili nepostojeći. Zato u vreme detinjstva i mladosti obično svaka osoba ima polumesece na noktima, ali se ovo menja u zrelo doba i oni obično nestanu u starosti.
Kod fizički aktivnih a mentalno manje aktivnih osoba obično ima većih polumeseca na noktima, dok fizički neaktivna ali mentalno aktivna osoba ima manje polumesece. Ali, veoma veliki polumeseci ukazuju na stanja koja odstupaju od normale, kao preosetljivost i fizička slabost zbog preterane upotrebe jin jela i pića.

 

4 Comments - Write a Comment

 1. Da li je normalno ako polumesec imam samo na palcevima? Imam 24 god. Negde sem citala da je opasno po zdravlje ako covek nema polumesec na bar 7-8 prstiju.

  Reply
  1. Poštovanje Ana,

   Pod kategorijom “Dijagnostika – Šake – Posebna stanja noktiju” je najdetaljnije objašnjena dijagnostika i stanje organizma posmatrajući pojavu ili odsustvo belih polumeseca u korenu noktiju. Izvinite, ali šta tu nije jasno? Mogu samo da dodam da je svaki prst odgovoran za stanje određenog organa, pa ćete u zavisnosti od prsta na kome se nalaze ili ne nalaze polumeseci znati u kom organu je dobar metabolizam, a u kom organu nije. Naravno da je najbolje ako imate polumesece na svakom prstu.
   Pozdrav!

   Reply
   1. Napisali ste:” Zato u vreme detinjstva i mladosti obično svaka osoba ima polumesece na noktima, ali se ovo menja u zrelo doba i oni obično nestanu u starosti.” Nisam stara pa nije to uzrok, tako da preostaje samo ovo ispod sto ste naveli ” dok su pri sporom metabolizmu ovi polumeseci manji ili nepostojeći”. Tu nema nista nejasno. Samo sam pitala da li je opasno imati polumesec samo na palcevima, tacnije, da se sad dopunim, da li je samo nedostatak polumeseca na ostalim prstima znak da covek od neceg ozbiljnog boluje, posto sam citala da je po kineskoj medicini to znak da bubrezi otkazuju.

    Reply

Post Comment