Stopala

stopala dijagnostika

Stopala i nožni prsti, kao i šake i prsti šake, su jedan od najvažnijih perifernih delova tela i odražavaju celokupnu fizičku i mentalnu konstituciju i stanje i istovremeno odgovaraju raznim delovima najvažnijih organa i njihovim funkcijama. Posebna stanja stopala i nožnih prstiju pokazuju određena stanja organa, sistema i njihovih funkcija, kao i mentalne tendencije koje su povezane s ovim stanjima.
Šake su po veličini šire i više odgovaraju gornjim i donjim oblastima tela (pluća, srce, tanko i debelo crevo). S druge strane, stopala, koja su kompaktnija, više odražavaju organe koji se nalaze u srednjoj oblasti tela (jetra i žučna kesa, slezina, želudac, pankreas, bubrezi i bešika). Pored toga, moglo bi se reći da ruke sa šakama odražavaju horizontalnu povezanost između centralne oblasti tela i periferije, dok noge i stopala odražavaju vertikalnu povezanost.

 

OPŠTE  KARAKTERISTIKE  STOPALA

A. Veličina.  Razlikuje se od osobe do osobe. Veličina stopala, tj. dužina  i širina, obično je proporcionalna veličini čitavog tela, ali postoje razlike u proporciji koje zavise od lične konstitucije.
Veća stopala ukazuju na to da su organi u centralnoj oblasti tela, kao što su jetra, žučna kesa, slezina, pankreas, želudac i bubrezi, zdravi i aktivni. Manja stopala pokazuju da su organi u gornjem i donjem delu tela zdraviji i aktivniji, podrazumevajući pluća i debelo crevo, kao i srce i tanko crevo. Uopšteno, osobe s većim stopalima više dolaze do izražaja na mentalnom planu, većih intelektualnih sposobnosti i više razumevanja za estetiku, dok se osobe s manjim stopalima odlikuju većom fizičkom vitalnošću i izdržljivošću.
B. Visina svoda.  Ako je svod stopala viši to je priroda koja je fizički aktivnija zbog unošenja srazmerno više proteina i minerala. Ako je svod niži, to pokazuje da je osoba aktivnija na mentalnom planu, što je uzrok unošenja više ugljenoh hidrata i tečnosti. Osoba sa višim svodom stopala obično ima uža stopala, i obrnuto.
C. Lukovi.  Izraženiji luk na tabanima posledica je jače kontrakcije mišića, koja omogućava aktivnije funkcionisanje stopala. Takvo stanje je prouzrokovano niskim unošenjem tečnosti, voća, sokova i dr. jin namirnica. Niži luk se razvija kao posledica labavijih mišića i tkiva i ukazuje na tendenciju ka manjoj fizičkoj a većoj mentalnoj aktivnosti, naročito u estetici, umetnosti i religiji. Ovo je prouzrokovano većim unošenjem već navedenih jin namirnica. Izražen luk na tabanima obično imaju atletičari, sportisti, igrači i pripadnici drugih profesija koje zahtevaju fizičku aktivnost, dok je niži luk češći kod mislilaca, pisaca, muzičara, slikara i sveštenika.
D. Saviljivost zglobova.  Zglobovi stopala i nožnih prstiju trebalo bi da budu savitljivi i sposobni da se okreću u svim pravcima. Ali, kod mnogih savremenih ljudi izgubila se ova savitljivost zbog stvrdnjavanja arterija, mišića i zglobova, unošenjem namirnica s visokim sadržajem holesterola i zasićenih masnoća. Unošenje slanih proteina životinjskog porekla takođe je jedan od uzroka ove nesavitljivosti. Pored toga, savitljivost stopala i nožnih prstiju pokazuje ne samo fizičku lakoću i pokretljivost, već i mentalnu prilagodljivost. Kada se ta savitljivost smanji, čitav životni stil postaje krući i manje sposoban da se prilagođava stalnim promenama prirodnog i socijalnog okruženja.
E. Širina stopala.  Šira stopala pokazuju više jin, a uža više jang osobu.
F. Izbočeni čukljevi. (U korenu palca).  Ponekad se u oblasti čukljeva pojavi nenormalna tvrda izbočina. Ona počinje da se razvija uskoro po rođenju ili u zrelo doba. U tradicionalnom načinu izražavanja, takve čukljeve nazivaju “znakom udovice” ili “znakom samoće u starosti”. Češće se javljaju kod žena. Ovo stanje pokazuje tvrdoću u centralnoj oblasti u predelu jetre, želuca, pankreasa ili slezine, usled jednostrane ishrane, na primer, ugljenih hidrata i soli, proteina i soli, masnoće i soli; ili prekomernog unošenja soli i minerala. Izbočeni čukljevi pokazuju fizičku krutost, posebno u centralnom delu tela i na mentalnu krutost s tendencijom ka dominaciji, izrazitoj tvrdoglavosti, izbirljivosti, predrasudama i nepoverljivosti. Iako te osobe ispoljavaju veću društvenu aktivnost, njihove mentalne osobine i ponašanje ih dovodi do odvajanja od porodice i prijatelja.
G. Stopala okrenuta unutra ili napolje.  Ako su stopala prilikom hoda okrenuta napolje, to je posledica skupljanja u dnu kičme, a uzrok je prekomerno unošenje životinjskih namirnica i znak je osobe agresivnijeg i otvorenijeg karaktera, što se ispoljava i na fizičkom i mentalnom planu. Kod žena to može da bude znak zavaljene materice. Suprotno tome, ako su stopala u hodu okrenuta ka unutra, to je znak da je oblast u dnu kičme otvorenija zbog unošenja više biljne hrane, a istovremeno ukazuje na blaži i povučen karakter. Kod ljudi koji žive  u zapadnom svetu češća su stopala koja su okrenuta napolje, dok su u istočnim zemljama češća stopala koja se okreću ka unutra.  Pored toga , stopala koja se okreću napolje češća su kod mlađih osoba, a kod starijih generacija su više zastupljena stopala koja se okreću ka unutra. Kod zdravih osoba, koje se zdravo hrane, muškarci bi trebalo da imaju stopala okrenuta pravo napred ili neznatno ka unutra.

 

2.  BOJA  STOPALA

Stopalo, kao i drugi delovi tela, treba da bude jasne i čiste boje. Boje koje odstupaju od normale znače određene poremećaje:
A.  Crvena  boja.  To je boja koja se obično pojavljuje u perifernoj oblasti stopala – na prstima ili tabanima. Ova boja je posledica širenja kapilara u pomenutim oblastima, a uglavnom je uzrokovano prevelikim količinama svih tečnosti i jin namirnica. Crvena boja govori da su srce i krvotok suviše aktivni, da su ubrzani puls i disanje, što je praćeno suviše intenzivnim funkcijama bubrega i lučenja sa učestalim mokrenjem. Na mentalnom planu, to je znak gubitka jasnog  mišljenja, kao i opšteg zamora.
B.  Purpurna boja.  U perifernim delovima stopala može da se javi i boja slična purpurnoj, a ona je uzrokovana prekomernim unošenjem jin namirnica, napitaka i hemikalija. Ovakva boja stopala je znak poremećaja u svim najvažnijim organima, a naročito u krvotoku, lučenju i reproduktivnim funkcijama.
C.  Druge  boje,  kao žuta, tamna, zelena i plava, mogu u retkim slučajevima da se pojave na perifernim delovima stopala. Na primer:

 

Boja                       Stanje i uzrok
Žuta                        Poremećaji jetre i žučne kese zbog prekomernog
                               unošenja mesa, živine, jaja i masnoća životinjskog
                                i biljnog porekla.
Tamna                    Nedovoljna aktivnost  bubrega i lučenja usled
                               prekomernog unošenja životinjskih namirnica,
                               soli, pečenih jela od brašna, dugo kuvanih
                               namirnica i dr. jang jela i pića.
Zelena                   Funkcije slezine i limfe, kao i krvotoka, nenormalne
                               su usled previše namirnica koje stvaraju masnoću i sluz,
                               kao što su masno meso, jaja, mlečni proizvodi, šećer,
                               belo rafinisano brašno i druge. Ova boja može da znači
                               formiranje cista, tumora i raka.
Bela                        Funkcije srca i cirkulacije, kao i creva i varenja, nedovoljno su
                                aktivne usled skupljanja srca, krvnih sudova i kapilara. Uzrok
                                je previše unošenja životinjskih masnoća, soli i dr. jang
                                jela i pića. Ova boja može da bude posledica opšte
                                anemije ili anemije u predelu creva.

 

 

3.  NOŽNI  PRSTI

 Oni su formirani od strane akupunkturnih (energetskih) meridijana, pa u vezi s tim svaki prst i oblast ispod njega, odražava neki od važnih organa i njegovu funkciju.

 

Prst i njegova oblast                      Organi i funkcije
Palac                                                     Slezina, pankreas i jetra
Drugi i treći prst                                    Želudac
Četvrti prst                                             Žučna kesa
Peti prst (mali)                                      Bešika
Na tabanu centralni deo                       Bubrezi
jastučića stopala

 

Ovo se odnosi i na oblast koja se nalazi neposredno u produžetku svakog prsta (npr. oblast jetre je u liniji palca na svodu stopala). Prema tome, nenormalno stanje prstiju i oblasti pokazuju poremećaje u organima i njihovom radu:
A.  Zadebljanje na vrhovima prstiju  pokazuje da  u odgovarajućim organima postoji zastoj (stagnacija), koja je verovatno posledica prekomernih obroka i pića kao i moguće neravnoteže u količinama unetih minerala, proteina, masnoća, ugljenih hidrata ili vitamina.
B.  Žuljevi  ukazuju na eliminaciju prekomerne masnoće i sluzi, a uzrok je preterano unošenje hrane uopšte ili neuravnoteženom ishranom. Do ove eliminacije dolazi iz nekog organa koji nepravilno funkcioniše kroz njegov meridijan. Na primer, ako se žulj pojavi na četvrtom prstu, to je znak da žučna kesa i njene funkcije odstupaju od normale usled prekomernog unošenja mlečnih proizvoda i drugih masnoća životinjskog i biljnog porekla. Ako se žulj pojavi na tabanu u centralnom delu stopala u ravni čuklja na palcu, što izaziva bol prilikom hodanja, to je znak eliminacije iz bubrega kroz njihov meridijan. U ovom slučaju uzrok je previše namirnica kao što su proizvodi od brašna, masnoća i ulja, životinjskog i biljnog porekla, kao i šećera i slatkiša.
C.  Nenormalne  boje,  ako se pojave na nekim prstima ili u oblastima njihovog produžetka, pokazuju da su odgovarajući organi suviše aktivni, obično usled prekomernog unošenja jela i pića. Ako se pojavi zelena boja s unutrašnje strane stopala od korena palca prema skočnom zglobu, postoji mogućnost da se razvija kancerogeno stanje u slezini i limfnom sistemu. Slično tome, ako se pojavi zelena boja sa spoljne strane stopala, od pete pa do malog prsta, iznad brida stopala, to je znak da se možda razvija kancerozno stanje u materici, jajnicima odnosno prostati. Ako se zelena boja pojavi sa gornje strane na stopalu u produženju drugog i trećeg prsta, možda se u želucu razvija rak. Indikacija mogućeg raka u jetri i žučnoj kesi je zelena boja na domalom prstu i u oblasti njegovog produžetka sve do čuklja na skočnom zglobu, na spoljnoj strani stopala.
D.  Dužina  prstiju.  Idući od palca ka malom prstu, dužina prstiju se postepeno smanjuje. Ali, kod mnogih osoba drugi i/ili treći prst su duži od palca. Ovo je uzrokovano načinom ishrane u embrionalnom periodu, koji je doveo do slabosti u želucu i njegovim funkcijama. U tom slučaju postoji mogućnost poremećaja u želucu, uključujući gastritis, čir, rak i dr. bolesti.
E.  Savijeni  prsti.  Ako je palac nenormalno savijen prema drugom prstu,  to ukazuje da su funkcije slezine i limfnog sistema suviše aktivne, dok su funkcije jetre nedovoljno aktivne, zbog preterane upotrebe masnoća i ulja životinjskog i biljnog porekla i uopšte unošenja više jang namirnica i napitaka. Ako je mali prst nenormalno povijen ka domalom prstu, to znači prekomernu aktivnost bubrega, bešike i njihovih funkcija lučenja, zbog prekomernog unošenja jin jela i pića, uključujući sve napitke, voće, sokove, šećer i slatkiše.
F.  Nokti na nožnim prstima.  Normalno, nokti na nogama trebalo bi da budu tvrđi od onih na prstima šake. Stanje ovih noktiju i boja, varira zavisno od ličnog stanja:
  1. Normalna boja noktiju je ružičasta i neznatno tamnija od onih na prstima šake. Površina noktiju trebalo bi da je glatka i onda nokat ima izgled koji pokazuje uravnoteženu ishranu i zdravu aktivnost.
  2. Tamnije boje noktiju, uključujući tamnoplavu i tamnopurpurnu, ukazuju na neravnotežu u ishrani usled previše unošenja jang životinjskih ili jin namirnica, kao šećer i voće.
  3. Bela boja i rapave površine  često se pojavljuju na noktima, naročito na domalom i malom prstu. Ovo stanje je izazvano prekomernim unošenjem tečnosti, napitaka, voća, sokova, mlečnih proizvoda kao i masnoća i ulja životinjskog i biljnog porekla. To znači poremećaje u jetri i žučnoj kesi, kao i u bubrezima i sistemu za lučenje.

 

4.  TABANI

Tabani odgovaraju čitavom telu, pri čemu svaka oblast odgovara određenom delu tela. Fizioterapije kao što su masaža stopala, refleksologija i paljenje trava (mokse) koriste se radi oslobađanja stagnacije u raznim organima i sistemima.
Kada se u nekim oblastima tabana pojave zadebljanja, zategnutost i bol kada se pritisne, to ukazuje na poremećaje u odgovarajućim organima i funkcijama. Ti poremećaji su uzrokovani stagnacijom u protoku energije i cirkulaciji krvi usled prekomernog unosa životinjskih namirnica, kao i namirnica bogatih masnoćom, šećera i voća, a i tečnosti.
Ako su tabani na pritisak meki i elastični, to pokazuje da je metabolizam fizičkog i mentalnog stanja harmoničan. Ako su simptomi tvrdoće i bola u porastu, to je znak da fizički i mentalni poremećaji napreduju do degeneracije. Ovi unutrašnji poremećaji često se mogu ublažiti primenom odgovarajućeg terapijskog tretmana uporedo s korekcijom ishrane.

 

5.  LJUŠTENJE  KOŽE  I  ATLETSKO  STOPALO

Atletsko stopalo se često pojavljuje istovremeno s ljuštenjem kože na nožnim prstima i između njih kao i kidanjem kože između prstiju, što otežava hod. Mada kod osoba s ovim poremećajem često postoji aktivnost mikroorganizama u oblasti atletskog stopala, pravi uzrok je prekomerno unošenje tečnosti, svi napitci, voće, sokovi, šećeri, hemikalije (lekovi), droge i dr. jin namirnice. Ustvari, ovakve namirnice stvaraju uslove za stanje izrazite vlažnosti u oblasti nožnih prstiju, koja vodi kidanju kože i podstiče aktivnosti mikroorganizama.

One Comment - Write a Comment

Post Comment