Uši

Uvo

Uši odražavaju čitavu fizičku i mentalnu konstituciju i stanje duha i tela, a posebno bubrega. Poremećaji u funkcijama ušiju su zato povezani s poremećajima u određenim organima ili žlezdama tela, a naročito u bubrezima i funkcijama lučenja.

Položaj i oblik ušiju

Položaj i oblik je odraz ishrane koju je majka imala za vreme trudnoće.
A. Normalna zdrava konstitucija, koja se razvija zahvaljujući uravnoteženoj ishrani tokom trudnoće ima za rezultat uši čiji gornji vrh počinje u visini očiju, a dopiru, svojom resicom, do visine usta. Niži deo uha trebalo bi da je u visini nosa priljubljen uz glavu.
B. Mala resica ili ušna školjka bez resice ukazuje na neuravnoteženu ishranu, naročito na nedostatak minerala. Ovo stanje odražava funkcije mozga i nerava kojima nedostaje harmonično mišljenje i širina vidika.
C. Šiljte uši se formiraju kao posledica prekomernog unošenja životinjskih proteina i ukazuju na tendenciju ka agresivnosti, ka suženosti vidika i uskogrudosti u stavovima.
D. Široka srednja oblast uha u odnosu na gornji i donji deo ukazuje na prekomerno unošenje  sirovog povrća i voća, naročito onih vrsta koje su tropskog porekla i na tendenciju osobe da bude skeptična, nervozna i često plašljiva u mišljenju i stavovima.
E. Visoko postavljene uši formiraju se ako je majka za vreme trudnoće uzimala suviše hrane životinjskog porekla. U tom slučaju, osoba može da bude prilično agresivna i oštroumna, uz nedostatak uravnoteženosti u mišljenju i stavovima.
F. Male uši su formirane pod uticajem prekomernog unošenja životinjskih namirnica, od strane majke u trudnoći, a naročito mesa, živine i jaja, kao i proizvoda od pečenog testa. Osoba malih ušiju pokazuje sklonost da pretežno bude zaokupljena neposrednim problemima i usredsređena na njih, a nije sposobna da s razumevanjem i više širine posmatra svet oko sebe. Što su uši neke osobe veće, to je bolja njena konstitucija. Skoro sve starije osobe imaju velike uši, što govori koliko je ishrana ranije bila kvalitetnija, a ljudi zdraviji i dugovečniji.
G. Debele uši su znak bogatog životnog iskustva, a formirane su pod uticajem ishrane uravnoteženog sastava, koja vodi zdravom mentalnom i fizičkom stanju.
H. Tanke uši su znak nedostatka uravnoteženosti u ishrani, a ukazuju na tendenciju ka probirljivosti i predrasudama, s mogućnošću da tu osobu očekuju siromaštvo i teškoće na fizičkom i mentalnom planu.
I. Uši priljubljene uz glavu, tako da gotovo izgleda kao da su srasle s licem, razvijaju se kao rezultat zdrave, uravnotežene, dovoljno skuvane hrane, koju je osoba unosila tokom embrionalnog razvoja i posle rođenja. One ukazuju na fizičko i mentalno zdravlje s harmoničnim metabolizmom i potencijalnom sposobnošću te osobe da u društvu preuzme ulogu vođe.
J. Uši neznatno odvojene od glave, najviše do ugla od 30 stepeni, prouzrokovane su unošenjem više jin namirnica, uključujući šećer, voće, sokove, hemijske supstance, lekove i droge, a ukazuju na tendenciju ka skepticizmu, sumnjičavosti, probirljivosti i uskogrudosti u svakodnevnom ponašanju.

Tri sloja uha

Tri sloja uha, kao i tri glavne linije na dlanu, odgovaraju osnovnim sistemima u razvoju strukture embriona tokom trudnoće.
  •     Unutrašnji sloj – probavni i disajni sistem
  •     Srednji sloj – nervni sistem
  •     Spoljni sloj – cirkulacija i lučenje
U ovim oblastima, od kojih svaka odgovara po jednom sistemu, nalaze se tačke koje predstavljaju određene organe i žlezde. Te su tačke razmeštene polazeći od donjeg dela uha ka njegovom gornjem delu i o odgovaraju suprotnom delu tela, tako da gornje oblasti uha odgovaraju donjim oblastima tela, a donje oblasti gornjim oblastima tela.
Na taj način, oblast ušne resice odgovara mozgu i licu, dok gornji deo uha odgovara crevima, bešici, reproduktivnim organima i donjem delu kičme.
Prema tome, ispitujući određeno mesto uha, možemo posmatrati unutrašnje stanje određenog dela tela. Ovaj princip se koristi u akupunkturi, tretmanu masažom i drugim terapijama, pri čemu se uzima u obzir oko 200 tačaka na uhu.
A. Malo parče rskavice s prednje strane sredine uha. Ako je taj deo dobro razvijen i izrazito isturen, to je znak jake volje, tolerancije, istrajnosti i otpornosti na fizičkom i mentalnom planu.
B. Unutrašnji sloj uha predstavlja probavni i disajni region. Ako je nenormalne boje ili ako se na njemu nalaze prošireni kapilari, to ukazuje na probavne i disajne poremećaje.
C. Srednji sloj predstavlja nervni sistem. Ako je izuzetno izbočen, to ukazuje na prirodu koja je uporna, prodorna i tvrdoglava. Crvena boja ovog dela uha ukazuje na nervne poremećaje.
D. Spoljni sloj odraz je krvotoka i sistema za izlučivanje. Ako je nenormalno crvene boje – ukoliko to nije u trenutku intenzivnog fizičkog naprezanja ili napolju, po hladnom vremenu – ukazuje na poremećaje u slezini i limfnom sistemu.
E. Purpurna boja je znak slabosti funkcija cirkulacije usled konzumiranja krajnje jin jela i pića.
F. Gornja oblast uha, ukoliko je nenormalno proširena, ukazuje na potencijal za razvoj hiperglikemije ili hipoglikemije usled prekomernog unosa šećera, voća i mlečnih proizvoda od strane majke za vreme trudnoće.
G. Ako se ušna resica vidno odvaja od glave, a dobro je razvijena, to je indikacija dobrog funkcionisanja mozga i nervnog sistema, a kada je žena u pitanju i zdravih reproduktivnih organa.

Post Comment